واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمنان به تعداد 16 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
ماشااللهخدادوست رسته : آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمنانماشاالله خدادوستروبروی ترمینال -خیابان اول 0
آپاراتی میزوند خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمنانغلامرضا میروندمیدان امام بلوار حکیم الهی47
خاتمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمنانجواد حاتمیبلوار 17 شهریور77
صادقي پور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمناننبي اله صادقي پورمومن آباد جنب مرغداري غايبي20
عمادي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمنانعباس عماديافتر جنب پمپ بنزين17
غلامي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمنانعلي اكبر غلامي سرخهسرخه جنب پليس راه34
فدوي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمناناحمد فدويسرخه ميدان امام21
آپاراتي معلم خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمنانوحيد زرگريسمنان ميدان معلم روبروي پارك معلم پلاك 1019
آپاراتی داود خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمنانداود یعقوبیسمنان میدان مشاهیر سلع جنوب گاراژ آریا12
اتوسرويس جوان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمنانهادي رياحيسمنان بلوار پيروزي جنب نمايشگاه اتومبيل اتحاد17
آپاراتی حسین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمنانحسین بهرامی فرسمنان بلوار معلم غربی نرسیده به پمپ بنزین جنب فیلتر پیمان16
آپاراتی مرتضیسقاء خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمنانمرتضی سقاءسمنان بلوار امیر کبیر نبش تمنای هفتم16
آپاراتی زرگر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمنانسیدعلی اصغر زرگرسمنان خ امام حسین (ع) زاوقان17
آپاراتی خدادوست خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمنانماشاءالله خدادوستسمنان میدان امام حسین (ع) روبروی ترمینال خ اول24
آپاراتی بلند خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمنانمصطفی بلندسمنان میدان مشاهیر گاراژ آریا13
آپاراتی خرمیان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمنانایرج خرمیانسمنان روبروی ترمینال خ اول14