واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمنان به تعداد 154 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
لاستیک فروشی و آپاراتی یحیائی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمناناحمد یحیائی شاهرود خیابان تهران جنب ژاندارمری سابق 428
خدمات رینگ و لاستیک پازوکی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمنانعبدالله پازوکیگرمسار ، بلوارمطهری ، کوچه ساحل ، بلوار مطهری ، روبروی دانشگاه امیرکبیر ، طبقه همکف31
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمنانرضا ناظریهحاجی آبادآتشگاه ، حاجی آبادآتشگاه ، خیابان اصلی ، جنب کانال انتقال آب ، طبقه همکف10
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمنانعلی ترامشلوبلوار ابریشم نبش کوچه خرداد4
حسین کریمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمنانحسین کریمیبلوار راه آهن روبروی ترمینال قدیم 0 1/2904
رضا متولی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمنانرضا متولیبلوار راه آهن جنب کابینت سازی 0 1/1283
محمدرضا متولی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمنانمحمدرضا متولیبلوار راه آهن مقابل ترمینال جدید 0 10/9320
آپاراتی علی محمدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمناناسداله علی محمدیشاهرود - خیابان تهران - خیابان تهران - بلوار دانشگاه - طبقه همکف42
اتوتایر پاسارگاد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمنانحمیده گیوریشاهرود - کمربندی - میدان کارگر - بلوار کارگر - طبقه همکف8
تعویض روغنی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمنانعلی محمد جعفریبلوار عشایر پمپ بنزین 07
قائم خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمنانغلامرضا صباغيگرمسار - بلوارابریشم - کوچه یاس 6 - جنب پمپ بنزین خلیج فارس - طبقه همکف4
خدمات تیوپلس کرمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمنانابراهيم كرميشهرک صنعتی حاجی آباد - روستای لجران - شهرک صنعتی حاجی آباد - خیابان فرعی 2 - جاده گرمسار-سمنان - بعد از کارخانه یخ - طبقه همکف4
خدمات رینگ و لاستیک خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمنانمحمد اصغريانگرمسار - بلوارراه آهن - کوچه شقایق 4 - بلوار انقلاب - جنب رادیاتور سازی مجید - طبقه همکف5
خدمات رینگ و لاستیک یاسین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمنانمهدی گلینیگرمسار - بلوارراه آهن - کوچه (تراشکاری کوشش) - بلوار انقلاب - جنب اسپرت طاهری - طبقه همکف108
خدمات تیوبلس یعقوبی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمنانعرفان یعقوبیشهرک صنعتی حاجی آباد - روستای لجران - شهرک صنعتی حاجی باد - خیابان اصلی - روبروی کارخانه آرد - طبقه همکف5
خدمات لاستیک قنبری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمنانعلیرضا قنبریگرمسار - بلوارابریشم - بلوار ابریشم - کوچه خرداد - جنب معاینه فنی - طبقه همکف3
عباس ورضا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمنانرضا ضیائیایوانکی ، شهرک جدید ، بلوار آیت الله طالقانی ، بلوار بسیج مستضعفین ، طبقه همکف6
آپاراتی ناظریه خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمناناصغر ناظریهشهرک صنعتی حاجی آباد ، شهرک صنعتی حاجی آباد ، خیابان اصلی ، روبروی اکبرجوجه ، طبقه همکف7
ماشااللهخدادوست رسته : آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمنانماشاالله خدادوستروبروی ترمینال -خیابان اول 7
آپاراتی قلیچی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سمنانمهدی قلیچی قنبرآبادمیامی - امارت - خیابان کمربندی - خیابان اصلی - طبقه همکف13