واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در فنوج به تعداد 2 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی نصرتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در فنوجحمیرا نصرتیبخش فنوچ بلوار معلم 1218
آپاراتی نصرتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در فنوجحسین نصرتیفنوج ، فنوج ، کوچه چمران ، خیابان انتظام - بعداز تقاطع چمران ، طبقه همکف0