واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهرستان به تعداد 6 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تعویض روغنی وآپاراتی عامر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهرستانامام بخش شی زادهمهرستان - خیابان امیرالمومنین - غربی - جنب خیابان شهید کرد - طبقه ...130
تعویض روغنی انصاف خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهرستانعبدالحی کریم زائیآشار ، 0آشار ، کوچه محصور ، خیابان آشار.. ، طبقه همکف0
تعویض روغنی وآپاراتی برادران شی زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهرستانداود شی زادهمهرستان ، بلوار جمهوری ، فلکه خلیج فارس ، بطرف جاده ایرانشهر ، طبقه آپاراتی وتعویض روغنی برادران شی زاده67
تعویض روغنی برادران دلیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهرستانمحسن دلیریآشار ، 0آشار ، بخش آشار ، خیابان آشار.. ، طبقه تعویض روغنی برادران دلیری0
تعمیرگاه موتورسیکلت چارزهی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهرستانمحمود چارزهی ابراهیمیمهرستان ، مهرستان ، خیابان اندیشه ، پشت اداره راه قدیم ، طبقه تعمیرگاه لوازم یدکی چارزهی0
آپاراتی وتعویض روغنی اربابی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهرستانمحمد اربابیمهرستان ، مهرستان ، میدان خلیج فارس ، خیابان فردوسی ، طبقه روبروی پمپ بنزین75