واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قصرقند به تعداد 2 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی دامنی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قصرقندعثمان دامنیقصرقند ، محله کورسر ، بلوار گنج آور ، روبروی خبازی آسکانی ، طبقه -1
آپاراتی شمس خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قصرقندپیربخش جامی زهیتلنگ ، خیابان اصلی ، جنب قنادی حوت ، طبقه همکف2