واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چابهار به تعداد 38 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی کوهی شریف خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چابهارعیسی کوهی شریفبلوارکارگرجنوبی بلوارحافظ 246760
تعویض روغنی و آپاراتی گارکندی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چابهارمحمدبخش میهن دوستگارکندی - روستای پلان - روستای گارکندی - خیابان اصلی - رسول بخش بازار - طبقه همکف0
آپاراتی عارف خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چابهارعارف رئیسیچاه بهار ، بلوار کارگرجنوبی ، جنب مخابرات کوثر ، خیابان حافظ ، طبقه همکف0
آپاراتی منطقه آزاد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چابهارحیدر کوهکنچاه بهار ، جدگال آباد ، خیابان کمربندی شهید کلانتری ، جنب خیابان مکران شمالی ، طبقه همکف97
آپاراتی هیرمند خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چابهاراحمد سارونیچاه بهار ، صید آباد ، بلوار توحید ، نبش کوچه بدر ، پلاک 121 ، طبقه همکف1
خدمات تیوبلس کارمانیا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چابهارعبدالرضا هوشمندی گوکیچاه بهار ، کمربندی شهید کلانتری ، جنب سردخانه کوثر و ، رستوران پدیده ، طبقه همکف27
آپاراتی جدگال خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چابهارانور پاهنگچاه بهار ، شیریها ، کوچه حافظ 25 ، خیابان حافظ ، پلاک جنب تعویض روغنی حافظ ، طبقه همکف43
آپاراتی سیستان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چابهارعبدالحمید سارانیچاه بهار ، عثمان آباد ، کوچه نور ، بلوار توحید ، طبقه همکف1
آپاراتی سعید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چابهارسعید درزادهچاه بهار ، دانشگاه ، کوچه سراوانی ، کوچه دانشگاه 25 ، پلاک 55 ، طبقه همکف27
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چابهارعبدین امانیچاه بهار ، دریابزرگ ، خیابان مدرس ، خیابان حافظ ، طبقه همکف1
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چابهارسعید رئیسیچابهار - خیابان رسالت - بالاتر از مسجد بلال - خیابان رسالت - پلاک 133 - طبقه همکف26
تعمیر دوچرخه طیس خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چابهارگل محمد جامه زائیطیس - روستای کمبل سلیمان - روستای طیس - خیابان اصلی روبروی مسجد جامع - کوچه ((حسین پرواز)) - طبقه همکف0
آپاراتی محسن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چابهارعبدالکریم بابنوبندیان - روستای نگور - نوبندیان خیابن اصلی - روبروی بانک صادرات - (تعویض روغنی محسن) - طبقه همکف2
آپاراتی ایرج خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چابهاررضوان مهاجریچاه بهار - بلوار توحید روبروی خیابان - تعاون جنب سوپر بهاران - بلوار توحید - طبقه همکف26
آپاراتی بلوچستان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چابهاربخش اله رئیسیچاه بهار - بازار - خیابان فردوسی - روبروی کوچه فردوسی4 - طبقه همکف1
آپاراتی علی اکبر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چابهارعلی اکبر رئیسیچاه بهار - جاده کیلومتر جاده 5 ایرانشهر - جنب پایانه مسافربری - (آپاراتی رئیسی) - طبقه همکف3
آپاراتی بلوچستان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چابهارلعل بخش بلوچچاه بهار - خیابان بلوچستان - جنب دانیال یدک - خیابان بلوچستان - پلاک 25 - طبقه همکف0
آپاراتی ولید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چابهارشیردل بلوچچاه بهار ، کورسر ، بلوار کارگر جنوبی ، روبروی کوچه کارگر20(آپاراتی ولید) ، طبقه همکف0
آپاراتی تلاتوف خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چابهاراصغرعلی تلاتوفنوبندیان ، نوبندیان ، خیابان اصلی جنب بانک کشاورزی ، خیابان اصلی ، طبقه همکف0
آپاراتی مکران خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چابهارعبدالحکیم یزدان پناهچاه بهار ، خیابان بلوچستان ، جنب تعویض روغنی ، بلوچستان ، پلاک 96 ، طبقه همکف2