واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سراوان به تعداد 5 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تعویض روغن و آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سراواندادکریم رئیسیبخش جالق امام خمینی 01
آپارتی و تعویض روغنی مجتبی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سراوانعباس قاسمیسراوان ، خیابان طالقانی ، کوچه طالقانی 12 ، روبروی کارواش سبحان ، طبقه همکف1
فروشگاه اتحاد(محمد اصغر درازهی) خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سراوانمحمد اصغر درازهیخیابان امام روبروی پمپ بنزین4
آپاراتي پيمان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سراوانرحمت اله پيمانخيابان انقلاب انقلاب 156
اتوسرويس عبدالغني رئيسي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سراوانعبدالغني رئيسيخيابان قدس روبري قبرستان3