واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایرانشهر به تعداد 9 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی رضا ریگی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایرانشهرمحمدرضا ریگیایرانشهر - نوک آباد - کوچه خاتم الانبیاء 13 - بلوار خاتم الانبیاء - طبقه همکف0
آپاراتی مطمئن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایرانشهرمسلم اربابیایرانشهر ، امام خمینی ، کوچه مولوی 25 ، بلوار مولوی ، طبقه همکف0
اپاراتي تفتان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایرانشهررضا شهلي برخياابن شهيد مالكي 616
آپاراتی ابراهیم خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایرانشهراسکندر پیرایندهخیابان شهید مالکی یک15
آپاراتي ماشينهاي سبك و سنگين خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایرانشهرنادر خادم خواجه نظاميبلوار مكران جنب مدرسه باقر العلوم22
اپاراتی سپاهی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایرانشهرابولقاسم سپاهیخیابان شهید مالکی 411
اپاراتی ریگی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایرانشهرمحمد ریگیایرانشهر بلوار خاتم31
آپاراتی مکران خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایرانشهرمحمد عارف شهلی برخیابان شهید مالکی40
اصفهان تكنيك خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایرانشهرمحسن جعفري مير آباديبلوار خاتم 2529