واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیستان و بلوچستان به تعداد 505 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیستان و بلوچستانحمید پودینه زابل میدان مادر جنب حسینی طباطبایی ۲۰ 72
آپاراتی ناروئی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیستان و بلوچستانعیسی خنده جامزاهدان - شهرک بابائیان - خیابان 16متری بابا طاهر - خیابان بعثت - طبقه اول186
آپاراتی وپنچرگیری نود خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیستان و بلوچستانگل محمد مرهءخالصزاهدان - چهل متری گاراژها - کوچه میلان 2[فرهاد 39] - خیابان فرهاد - پلاک 135 - طبقه همکف10
آپاراتی امین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیستان و بلوچستانامین ثبوتیزاهدان - بعثت - بلوار بعثت - خیابان شهید طباطبائی - طبقه همکف10
آپاراتی ایرانیان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیستان و بلوچستانمحمد مهرانداززاهدان - آزادگان - خیابان شهیدمصطفی خمینی - بلوار شهید مزاری - طبقه همکف120
آپاراتی امید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیستان و بلوچستانمحمدرضا اکبریانزاهدان - کارخانه نمک - خیابان 16متری لاله - خیابان عمار - طبقه همکف240
آپاراتی و بالانس سبک خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیستان و بلوچستانابراهيم كريم كشتهزاهدان - امام خمینی - کوچه جام جم 57 - خیابان جام جم - پلاک 393 - طبقه همکف34
آپاراتی مرتضی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیستان و بلوچستانمرتضی میرزائیزاهدان - امام خمینی غربی - کوچه امام خمینی 74 - خیابان امام خمینی غربی - طبقه همکف21
آپاراتی ایمان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیستان و بلوچستانرمضانعلی قلاسیزاهدان - دانشجو - بلوار دانشجو - کوچه دانشجو14 - طبقه همکف37
آپاراتی صداقت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیستان و بلوچستانمحمد براهوئیزاهدان - مزاری - خیابان پارک اطلسی - خیابان سعدی غربی - طبقه همکف51
آپاراتی و بالانس کامپیوتری یاسین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیستان و بلوچستانمحمدعلی مرادیزاهدان - شهرک برق - خیابان ((16متری دوم)) - خیابان کلپورگان - طبقه اول29
آپاراتی دنا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیستان و بلوچستانمحمدعلی یادگاریزاهدان - فلکه فلسطین - کوچه فلسطین 29[میلان19] - خیابان فلسطین - طبقه همکف21
آپاراتی ابوالفضل خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیستان و بلوچستانمحمدطاهر فلاحیزاهدان - بابائیان - کوچه صدیقیه4[سیستان 23] - خیابان سیستان - طبقه همکف4
آپاراتی ابوالفضل خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیستان و بلوچستانابوالفضل الماس وشزاهدان - زیبا شهر - کوچه ((2متری)) - خیابان ویلا - طبقه همکف28
خدمات آپاراتی جمهوری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیستان و بلوچستانسیدشیرزاد کاظمیزاهدان - جمهوری - کوچه میلان 4[جمهوری 12] - بلوار جمهوری اسلامی - طبقه همکف14
آپاراتی وبالانس کلاسیک خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیستان و بلوچستانپریسا حیرتیزاهدان - جانبازان - کوچه ((خروت)) - کوچه جانبازان 13 - طبقه همکف6
آپارتی بالانس خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیستان و بلوچستانسعید براهوئی بهاریزاهدان - امام خمینی - خیابان شهیدمصطفی خمینی - کوچه مصطفی خمینی 54 - طبقه همکف11
خدمات لاستیک استا عزیز خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیستان و بلوچستانعبدالعزیز برآهوئیزاهدان - معلم - کوچه میلان 1 - کوچه معلم 8 - طبقه همکف8
اپاراتی نارویی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیستان و بلوچستانحلیمه ناروییکارگاه پکک 0 022
اپاراتی بارانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیستان و بلوچستانعلی بارانی تواناامام خمینی 0 013