واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در البرز به تعداد 20 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
پنچرگيري جمالي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در البرزگلنار جمالیانتهای بلوار معلم دلفک 2 05
پنچرگيري خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در البرزمحمد بهرامیخ22بهمن جنب کوچه شهید چمران 00
آپاراتی پنچرگیری عبدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در البرزمهدی عبدی سنبل آبادیمحمدیه - منطقه 2 - خیابان امام خمینی - کوچه بازارچه صنعتگران - طبقه همکف118
آپاراتی پنچرگیری صمدی.حصار خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در البرزمحمد صمدیحصارخروان ، روستای حصارخروان ، خیابان مولوی ، جاده قدیم قزوین آبیک ، طبقه همکف3
پنجرگيري حاجي زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در البرزعلي حاجي زادهالوند خیابان جمهوری اسلامی نبش خیابان رحیمیان7
پنجرگیری شیرمحمدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در البرزوحید شیرمحمدیحصارخروان جاده قدیم تهران قزوین جنب رستوران حصارنو18
پنچر گیری صداقت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در البرزمحسن قجرشریفه- بر جاده قدیم کرج- روبروی کلانتری7
پنجرگيري حسيني خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در البرزسيدهادي حسينيحصارخروان خ اصلي6
اتوسرويس بهرامي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در البرزقربان بهراميالوند خ شهيد بهشتي جنب ك رسولي15
پنجرگيري اميني خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در البرزجمشيد امينيمحمديه خيابان شهيد بابائي سركوچه 59
پنچرگیری ترنج خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در البرزسعید ترنجالوند خیابان 22 بهمن جنب ترمینال4
فروشگاه لاستیک بهرام خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در البرزگلنار جمالیشهر صنعتی البرز- بلوار فارابی-6
فروشگاه لاستیک بهرام خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در البرزگلنار جمالیشهر صنعتی البرز-اتنهای بلوار معلم دلفک 2 جنب برنج فروشی4
لاستیک دوستان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در البرزجبار اباهیم پورزیبا شهر- منطقه 4- کوچه 6 -پلاک 574
رینگ و لاستیک پاسارگاد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در البرزحسین آقاجانیمحمدیه منطقه 2 کمربندی شهید بابائی روبروی پمپ بنزین6
لاستیک فروشی بارز خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در البرزمحسن یارمحمدیالوند خ سهروردی ساختمان نیما 224
بارز خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در البرزابراهیم یارمحمدیالوند خیابان سهروردی روبروی ساختمان نیما19
پنچرگیری اهواز خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در البرزمحمدرضا زراعت کارشریفیه بهر جاده جنب سنگ فروشی فتاحی92
پنچر گیری اسدزاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در البرزعلی اسدزادهاتلبرز- ابتدای روستای مشعلدار- کیلو متر 7 جاده بوئین زهرا19
پنجرگيري بهرامي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در البرزمحمد بهراميالوند بلوار 22 بهمن جنب كوچه شهيد چمران12