واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبیک به تعداد 13 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی مسلم خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبیکعظیمه بهتوئیخاکعلی - خاکعلی - بلوار امام خمینی (ره) - (خیابان اصلی) - طبقه همکف0
آپاراتی قلیزاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبیکمهدی قلیزادهآبیک - صدوقی - خیابان شهیدصدوقی - بلوار آیت اله طالقانی - طبقه همکف - واحد 339
اپاراتی فلاح خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبیکمهدی فلاحروبرو 45 متری بنیاد 02
آپاراتی میلاد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبیکمیلاد میرزائیآبیک - بلوار آیت الله طالقانی - روبروی شبکه بهداشت - (بهداری سابق) - طبقه همکف23
آپاراتی2000 خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبیکاسمعیل حیدری سورشجانیآبیک ، بلوار آیت الله طالقانی ، بلوار خلیج فارس ، بعد از سه راه گازورسنگ ، جنب رستوران زیتون ، طبقه همکف0
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبیکسکینه یزدانی یکتاقشلاق ، شهرک قشلاق ، خیابان اصلی ، جنب جاده کمال آباد ، طبقه همکف0
آپاراتي بابايي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبیکيزدان باباييناصرآباد - خيابان اصلي - جنب پمپ بنزين28
آپاراتی صیادی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبیکاکبر صیادیخ طالقانی نرسیده به فلکه آزادگان26
لاستيك كرمي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبیکداود كرمي زيارانيآبيك- خيابان طالقاني - روبروي 45 متري بنياد22
آپاراتی کاظمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبیکمجید کاظمی جیرانبلاغیناصرآباد خ اصلی9
آپاراتی و پنچرگیری فلاح خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبیکمهدی فلاحآبيك - خيابان طالقانی-روبرو 45 متری بنیاد45
آپاراتي حمزه اي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبیکمحسن حمزه ايخاكعلي - بلوار امام - روبروي باسكول احمدي10
آپاراتي شفيعي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبیکجعفر شفيعيخاكعلي - خيابان اصلي - بلوار امام -69