واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوئین زهرا به تعداد 26 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
پنچرگیری اسماعیل شریف خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوئین زهرامحرم اسماعیل شریفارداق - دشتابی - خیابان ولی عصرجنوبی - بلوار شهدا - طبقه همکف0
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوئین زهرازهرا علامهبوئین زهرا - جاده ترانزیت - بعد از پلیس راه - جنب جرثقیل بهزاد - پلاک 80 - طبقه همکف0
اینترنشنال خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوئین زهرامهدی حبیب اللهی سگزآبادیسگزآباد ، قلعه پائین ، خیابان ج رودک ، خیابان جاده ترانزیت همدان ، طبقه همکف0
آپاراتی میشلن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوئین زهراابوالقاسم لامعیدانسفهان ، هموار ، بلوار آیت ا000 خامنه ای ، میدان امام حسین ، طبقه همکف0
آپاراتی رضا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوئین زهرارضا اینانلوچلاخلوقلعه حسین آقاسلطان ، روستای امیرآبادنو ، خیابان شهیدرجایی ، خیابان ولیعصر ، طبقه همکف0
آپاراتی افشار خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوئین زهرامحمد افشارپورآراسنج جدید ، آراسنج جدید ، خیابان موحد دانش ، خیابان مطهری جنوبی ، طبقه همکف6
آپاراتی برزگر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوئین زهراعلي اصغر برزگرسلطانيبوئین زهرا ، پلیس راه ، بلوار قاآنی ، بلوار شهیدبهشتی ، پلاک 107 ، طبقه همکف57
فتح الهدودانگه رسته : آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوئین زهرافتح اله دودانگهبوئین زهرا بلوار شهیدبهشتی خیابان باران 0
آپاراتی جعفری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوئین زهراقاسم جعفریبوئین زهرا بلوار شهید بهشتی روبروی جایگاه سوخت حسن پور 0
محمدمیرزائی ابی سفلی رسته : آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوئین زهرامحمد میرزائی ابی سفلی روستای صدر آباد روبروی مدرسه 00
علیدودانگه رسته : آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوئین زهراعلی دودانگهبلوار طالقانی 0 00
24-12-89-اپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوئین زهراعلی دودانگهبوئین زهرا-بلوارطالقانی38
محمد تقي بخشي شاد عصمت آباد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوئین زهرامحمد تقي بخشي شادبوئين زهرا روستاي عصمت آباد32
پنچرگیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوئین زهرارضا کرمی لیائیبوئین زهراروستای لباء30
حسين دودانگه خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوئین زهراحسين دودانگهروستاي ولي آباد29
26-5-90آپاراتي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوئین زهرامحمد تقي برزگربوئين زهرا بلوار شهيد بهشتي ميدن امام حسين37
30-3-90 آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوئین زهرامحمد رضایی پاکدامنبوئین زهرا روستای صدر آباد جنب جاده ترانزیت50
آپاراتی دوددانگه خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوئین زهرافتح اله دودانگهبوئین زهرا - بلوار شهید بهشتی - جنب مصالح فروشی زنده دل27
رضا بازدار بوئين زهرا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوئین زهرارضا بازداربوئين زهرا بلوار شهيد بهشتي جنب پمپ بنزين25
سيد علي اسماعيلي موسوي عصمت اباد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوئین زهراسيد علي اسماعيلي موسويروستاي عصمت اباد26