واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سروآباد به تعداد 11 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
فروش لوازم اپاراتی و پنچر گیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سروآبادحافظ قاسمیاورامان تخت ، اورامان ، خیابان اصلی ، خیابان پیر شالیار ، طبقه دوم2
فروش لوازم اپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سروآبادعطا کریمیکماله ، خیابان (داخل روستا) ، کوچه ((زهره شریفی)) ، طبقه اول9
اپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سروآبادشاهو رستمیدزلی ، داخل روستا ، خیابان داخل آبادی ، خیابان داخل روستا ، پلاک 20 ، طبقه همکف1
آپاراتی و تعویض روغنی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سروآباداحمد شریفیکماله ، خیابان (داخل روستا) ، کوچه ((عدنان کوهی)) ، طبقه اول9
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سروآباددارا خانیپایگلان - کوچه شاهد - خیابان مدرسه - پلاک 0 - طبقه اول21
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سروآبادآزاد محمدیسرواباد بلوار شهدای کردستان 00
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سروآباددانا باتشروستای حسین اباد روستای حسین اباد 00
اپاراتی دزلی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سروآباددلشاد فرجیسنندج مریوان روستای دزلی 7810
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سروآباددانا باتشسرواباد . روستای حسین اباد26
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سروآبادعطالله کرامتیسروآباد ـ روستای حسین آباد16
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سروآبادعبدالله غلام نژادسروآباد - بلوار اصلی11