واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیواندره به تعداد 24 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتي خدامرادي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیواندرهمحمد رئوف خدامرادیخیابان امام خیابان ساحلی 00
آپاراتي رضائي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیواندرهفرهاد رضائیخیابان امام، روبروی سازمان آب 0 00
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیواندرهجمال شفیعیدیواندره - جاده ساحلی - کوچه عفت - بلوار شهدا - طبقه همکف19
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیواندرهصدیق مصطفائیدیواندره - جاده ساحلی - کوچه شیوا - کوچه عفت - طبقه همکف0
آپاراتی اقبال محمودی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیواندرهاقبال محمودیدیواندره-خ امام پشت بانک کشاورزی29
آپاراتی امید سواری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیواندرهامید سواریدیوادره -خ شهید رجایی کوچه فجر پلاک 3815
باطریسازی زاهد امیر حسنی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیواندرهزاهد امیر حسنیدیواندره خ جانبازان کوچه حافظ14
آپاراتی ناصر براز خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیواندرهناصر برازدیواندره- محله زور اباد12
اباراتی جمال شفیعی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیواندرهجمال شفیعیدیواندره خ ساحلی61
آپاراتی عطا فتحی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیواندرهعطا فتحیدیواندره خ امام (ره) روبروی سازمان اب12
آپاراتي ايرج اكبري خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیواندرهايرج اكبريدیواندره روبروي ادراه برق11
آپاراتی امجد عزیزی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیواندرهامجد عزیزیدیواندره خ امام (ره)کوچه15
آپاراتي ابراهیم رنجبر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیواندرهابراهيم رنجبرديواندره روبروي سازمان آب12
آپاراتي عطا فتحي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیواندرهعطا فتحيروبروي سازمان آب آپاراتي فتحي19
آپاراتي پرويز کاظم پور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیواندرهپرويز كاظم پورديواندره روبروي دادگستري آپاراتي پرويز16
آپاراتي كهزادي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیواندرهحسين كهزاديديواندره خيابان ساحلي16
آپاراتي عبدالله گل احمدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیواندرهعبدالله گل احمدي آلوچلوزرينه پايين تر از پايگاه سپاه پاسدارن12
اباراتي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیواندرهجمال فرجيدیواندره- خ امام روبروی اداره برق121
اباراتي صدیق مصطفایی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیواندرهصديق مصطفاييدیواندره- خ امام روبروی تالار قصر زرین18
اپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیواندرهامیر فرجیدیواندره روستای گاوشله21