واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سقز به تعداد 31 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
پنچرگیری پسندی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سقزنادر پسندیخیابان استاد شیرازی روبروی اداره بیمه تامین اجتماعی تلفن 09183766972 00
آپاراتی و لاستیک فروشی فدائی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سقزتوفیق فدائیبلوارکردستان روبروی جایگاه سابق 09183759817 00
سوران خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سقزسوران رحمتی آیچیسقز ، کشتار گاه جدید ، کوچه روژان 5 ، خیابان استاد شیراز ی ، پلاک 151 ، طبقه همکف ، واحد تلفن091888366410
به مدیریت دلیر شریف پور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سقزدلیر شریف پورسقز - شهرک دانشگاه - خیابان دانشگاه - روبروی دبیرستان شهید آوینی - طبقه همکف - واحد تلفن0918660630418
فریاد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سقزارسطو میناسالاریسقز ، میدان استقلال ، بلوار شهید بهشتی ، پشت مخابرات ، طبقه همکف ، واحد تلفن 091001400191
بیگلری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سقزجبار بیگلری آیچیسقز ، سیلو ، کوچه فردوس 5 ، بلوار شهید رجایی ، طبقه همکف ، واحد تلفن091001400150
برادران نظری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سقزیوسف نظریسقز ، نشمیلان ، خیابان شهدای دانش آموزی ، بلوار شهید رجایی ، دور میدان نشمیلان ، طبقه همکف ، واحد تلفن0918652961752
پنچر گیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سقزمهدی احمدیبلوار حافظ تقاطع بلوار معلم تلفن 09186619276 00
پنچرگیری برادران خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سقزعارف مصطفائی ملهبهارستان پایین کوچه بهداشتشهیدافشارپ1648
پنچر گيري سعيدي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سقزافشين رستميبلوار 7تيرروبروي ترمينال سنندج24
پنچرگیری گوهري خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سقزمحمد صالح گوهريسقز خ استاد شيرازي روبروي بانک سپه13
پنچر گيري محمد يار خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سقزخالد محمد ياربهارستان بالا خ عمار نبش كوچه اول14
اپاراتي سعيدي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سقزابراهيم سعيديسقز بلوار انقلاب14
اپاراتي خدائي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سقزانور خدائيسقز بلوار کردستان خ گلستان هشتم ياكشتارگاه سابق29
پنچرگیری رضا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سقزمحمد محمدی کردکندخ :دارلصفا نرسیده به مسجد دارلصفا96
پنچرگیری سامان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سقزسوران شریف پورخ :معلم بالاترازمیدان معلم روبروی کابینت مبتکر16
اپاراتي کريم نژاد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سقزرسول کريم نژادسقز بلوار کردستان بالاتراز پمپ بنزين20
پنچرگيري صالح پور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سقزمنصور صالح پورسقز بلوار کردستان جنب مدرسه راهنمايي کوثر16
پنچر گيري و بالانس كارو خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سقزسيد يوسف كاكه يكشوهبلوار كردستان16
پنچرگيري كريمي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سقزعطااله كريميخ شهيد منتظري آخر خط كوچه گل پسند16