واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بیجار به تعداد 24 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
اپاراتی و تعویض روغن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بیجاررضا مهراراخیابان طالقانی نرسید به مسجد حضرت محمد (ع)21
کیومرثکریم نیا رسته : آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بیجارکیومرث کریم نیامیدان جهاد جنب تراشکاری قائم پناه0
تعمیرگاه موتورسیکلت غلامرضا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بیجارغلامرضا الله قلیبیجار - روستای خسرو آباد11
آپاراتي مولاياري خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بیجارسيف الله مولاياريخيابان طالقاني - روبروي پارك سوم خرداد10
اتو سرويس مرتضي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بیجارمرتضي جبرئيليخيابان توحيد - كوچه قهرماني10
آپاراتي وجيه الله پيران خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بیجاروجيه الله پيرانبيجار - خيابان طالقاني11
آپاراتي هوشنگ ديانتي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بیجارهوشنگ ديانتيبيجار - خيابان طالقاني - روبروي انبار هلال احمر19
پرس شلنگ غلامرضا فرجپور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بیجارغلامرضا فرجپوربيجار- خيابان شهدا - چهار راه شهرداري11
لنت كوبي اصغر اكبري خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بیجاراصغر اكبريبيجار- خيابان طالقاني - روبروي شركت نفت فرحي8
آپاراتي حميد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بیجارحميد الونديبيجار- بلوار رحماني15
آپاراتي فرهاد دريايي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بیجارفرهاد درياييبيجار - محمود آباد - پايين تر از بيمارستان امام حسين12
لنت كوبي عليرضا باقري خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بیجارعليرضا باقريبيجار- خيابان طالقاني10
لنت كوبي سهراب شعبانپور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بیجارسهراب شعبانپوربيجار - بلوار شهيد رحماني - جنب بيمارستان محمود آباد19
آپاراتي سيد مولود محمودي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بیجارسيدمولود محموديبجار فرحي22
اتو سرویس پارسا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بیجاررضا عزیزخانیبیجار - بلوار رحمانی - روبروی اداره راه4
لنت كوبي محسن احمدي گلشن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بیجارمحسن احمدي گلشنبيجار - تخت عليا1
آپاراتي گل احمدي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بیجارحميدرضا گل احمديبيجار - بلوار شهيد رحماني - روبروي اداره راه و ترابري1
آپاراتي زارع زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بیجارجليل زارع زادهخيابان طالقاني _ روبروي شهرك مهديه3
آپاراتي فريدون خاطري خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بیجارفريدون خاطريمحمود آباد ميدان جهاد جنب تعميرگاه ريابينا2
آپاراتي تمام اتوماتيك ديانتي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بیجارهوشنگ ديانتيبيجار خيابان طالقاني غربي1