واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنندج به تعداد 78 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
اپاراتی برادران قوامی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنندجمهران محمدی سمانیسنندج - لوله سازی - بلوار آزادگان - خیابان شهید بروجردی - پلاک -105 - طبقه همکف1
آپاراتی قوامی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنندجرامین قوامی گرآبادسنندج - جاده همدان - کوچه تالار پیمان (محبت) - بلوار ابن سینا - طبقه همکف1
آپاراتی خالد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنندجخالد سیف پناهینایسر ، خیابان امام شافعی ، طبقه اول1
آپاراتی ماهان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنندجسارا سیف پناهننله (ننه له ) - روستای حومه - شهرک اوراز - کوچه نرگس 1 - جاده ((بالای ننله)) - طبقه همکف4
آپاراتی فرزین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنندجفرزین عزیزینایسر - روستای حومه - ندارد - - خیابان امام شافعی - طبقه همکف7
اپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنندجناهیده کرمیسنندج - قالی تکان - کوچه رشادت - خیابان استقلال - طبقه همکف3
آپاراتی و پنچرگیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنندجپدرام وکیلی تجرهسنندج - بلوار بهشت محمدی - خیابان پارک محمدی - بلوار بسیج مستضعفین - طبقه همکف41
آپاراتی پژمان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنندجپژمان قوامیسنندج - سپورآباد - کوچه لاله - بلوار جانبازان - پلاک 121 - طبقه همکف1
آپاراتی و بالانس ساسان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنندجساسان مرادیسنندج - سالن آزادی - کوچه آزادی 1 - خیابان امام خمینی - پلاک 438 - طبقه همکف5
آپاراتی آکو خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنندجآکو چمنینایسر - روستای حومه - ندارد - خیابان ندارد - کوچه هیمن 3 - طبقه همکف1
آپاراتی امید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنندجامید سجادی کیلانهسنندج - قرادیان - کوچه (غلامی ) - خیابان دانشگاه - پلاک 43 - طبقه همکف0
آپاراتی ابیدر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنندجسیدعلی رضا خدریسنندج ، شهرک مولوی ، کوچه میثاق 6 ، بلوار دکتراسماعیل حسینی ، طبقه همکف21
آپاراتی خدمات سهند خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنندجسیدباقر الیاسیسنندج ، کانی کوزله ، کوچه بشارت 1 ، خیابان استقلال ، پلاک 71 ، طبقه همکف0
آپارتی مات خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنندجفرهاد فرهادیسنندج ، ترمینال مریوان ، کوچه (مسجد النبی ) ، خیابان 17 شهریور ، طبقه همکف25
اپاراتی محمدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنندجسروه شیخ مرادیسنندج ، بلوار کردستان ، کوچه سر چشمه 3 ، بلوار کردستان ، پلاک 93.002 ، طبقه همکف122
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنندجمحمدکریم آغه میریسنندج ، گله خان ، کوچه شوش ، خیابان انقلاب ، پلاک 166 ، طبقه همکف0
آپاراتي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنندجزانیار هادینمکی جنب مدرسه هجرت 00
فلزی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنندجسید قطب الدین کاتورانیگلشن گلشن 10
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنندجاحمد محمدیروستای دوشان بالاتر از مسجد جامع آوات 00
سیدحسامحسینی رسته : آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنندجسیدحسام حسینیروستای حسین اباد 0 00