واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در رودبارکهنوج به تعداد 5 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در رودبارکهنوجاصغر بامری زه کلوتزهکلوت ، زه کلوت ، بلوار ولایت ، کوچه ولایت 1 ، پلاک 1,548 ، طبقه همکف0
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در رودبارکهنوجمحمد قنبری نژادنهضت آباد ، نهضت آباد 1 ، کوچه اصلی نهضت آباد 1 ، کوچه کتابخونه عمومی ، پلاک 178 ، طبقه همکف2
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در رودبارکهنوجناصر جرگهرودبار ، امام ، کوچه امام خمینی 1 ، بلوار امام خمینی ، پلاک 71 ، طبقه همکف2
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در رودبارکهنوجعلیرضا گردانی نژادرودبار - بلوار امام خمینی - جنب بانک سپه - بلوار امام - پلاک 1 - طبقه همکف1
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در رودبارکهنوجعبدالرضا خاوندگارنهضت آباد - روستای نهضت آباد - نهضت آباد 1 - - خیابان اصلی - طبقه همکف2