واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کوهبنان به تعداد 1 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی کیان مهر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کوهبنانجواد محسن بیگی طغرالجردیبلوار جانبازان میدان انقلاب74