واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در عنبر آباد به تعداد 18 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی و بالانس حسام خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در عنبر آبادمیثم علی پورمشایخیعنبرآباد - بلوار امام - سه راه امیرآباد - خیابان کاشانی - طبقه همکف4
آپاراتی قاسمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در عنبر آبادرضا قاسمیعنبرآباد - بلوار امام ، چهارراه خواجویی - خیابان فلسطین شمالی - روبروی ایستگاه جیرفت - طبقه همکف4
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در عنبر آبادمهراب اشرف آبادیعنبرآباد ، سه راه امیرآباد ، خیابان ، کاشانی ، طبقه همکف3
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در عنبر آبادحسین قاسمیعنبرآباد - خیابان شهید رجایی102
آپاراتی سرحدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در عنبر آبادمسلم سرحدیعنبرآباد- جنب میدان شاهد93
آپاراتی البرز خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در عنبر آبادفاطمه ستودهعنبرآباد- خیابان باهنر - کوچه شهید معناصری70
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در عنبر آبادقاسم دررودیعنبرآباد- خیابان مطهری- جنب مصلی106
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در عنبر آبادمهدی خسرویعنبرآباد - ایستگاه کهنوج108
آپاراتی محمدمهدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در عنبر آبادمحمد نظم الدینی دررودیعنبرآباد - سه راه امیرآباد53
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در عنبر آبادابراهیم آزادیعنبرآباد - بخش جبالبارز جنوبی - مردهک99
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در عنبر آبادمحمد رئیسیعنبرآباد - سه راه امیرآباد36
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در عنبر آبادرضا دهقانیعنبرآباد - جاده امیرآباد نظریان - روستای رحمت آباد24
آپاراتی محسن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در عنبر آبادغلامرضا خواجه بهرامیعنبرآباد - میدان شاهد26
آپاراتی نیک نفس خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در عنبر آبادمحمد نیک نفس دهقانیعنبرآباد - بخش اسماعیلیه - بلوک24
آپاراتي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در عنبر آبادعلي نوزاييعنبر اباد - خ امام - روبروي كوچه مخابرات34
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در عنبر آبادمهدی معناصریعنبرآباد- سه راه امیرآباد29
آپاراتی اقتداری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در عنبر آبادحسن اقتداریعنبرآباد- کوچه طالقانی - جنب زیارت ابوالفضل33
آپاراتی آئین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در عنبر آبادنجاتعلی آئینعنبرآباد - خیابان امام -روبروی دفتر امام جمعه21