واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در رفسنجان به تعداد 19 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در رفسنجانحجت بازمانده همسيجيرفسنجان خيابان شهيد وجداني48
شمس الدینی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در رفسنجاناسماعیل شمس الدینیسرچشمه بازارچه قدیم مریم31
آپاراتي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در رفسنجانحسين بلوچي حسين آباديرفسنجان خيابان شهيد مفتح نبش كوچه 416
آپاراتي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در رفسنجانحسين احمدي كمال آباديرفسنجان خيابان سيدجمال الدين اسد آبادي جنب نانوايي23
آپاراتي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در رفسنجانمجتبي ايراندوسترفسنجان بلوار شهيد مفتح39
آپاراتي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در رفسنجانصادق اميني رنجبررفسنجان بلوار حجت نبش خيابان شهيد اسماعيلي22
آپاراتي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در رفسنجانسعيد صالحي مقدمرفسنجان خيابان كارگر جنوبي روبه روي بهداشت32
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در رفسنجانرضا رجبی پویابلوار حجت خیابان شهید اسماعیلی28
عباس قاری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در رفسنجانعباس قاری کمال ابادیخ 17 شهریور19
رضا باقريان بهرمان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در رفسنجانرضا باقريان بهرمانبلوار امام رضا نبش ميدان قدس36
علي فارسي كمال آبادي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در رفسنجانعلي فارسي كمال آباديرفسنجان بلوار حجت نبش خيابان شهيد كهنوجي18
عباس احمدي كمال لبادي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در رفسنجانعباس احمدي كمال اباديخيابان سيدجمال الدين اسد ابادي16
سيدخليل حسيني خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در رفسنجانسيدخليل حسينيخيابان 17 شهريور نرسيده به چهارراه15
غلامرضا استبرقی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در رفسنجانغلامرضا استبرقیخیابان پانزده خرداد جنب مدرسه حکمت23
حميد بنی اسدی زارع خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در رفسنجانحميد بنی اسدی زارعخيابان امام روبه روی بهداشت23
رضااحمدی مکی آبادی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در رفسنجانرضااحمدی مکی آبادیخیابان شهیدمفتح جنب بانک صادرات18
امیرفتح الهی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در رفسنجانامیرفتح الهیخیابان 17شهریور20
مهدی صادقیان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در رفسنجانمهدی صادقیانبلوار امام رضا جنب نمايندگي سايپا22
علی زارع عسکری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در رفسنجانعلی زارع عسکریبلوارطالقانی جنب جهاد کشاورزی15