واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهنوج به تعداد 31 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی شهداد نژاد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهنوجبهزاد شهدادنژادفاریاب - خیابان شهید حسین تاجیک - خیابان مصطفی خمینی - بلوار امام خمینی - طبقه همکف2
علی رضا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهنوجحسن شكوهيکهنوج - شهرک ولیعصر - خیابان فدائیان اسلام - بن بست فدائیان اسلام 1 - طبقه همکف2
مدان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهنوجمدانی زابلی طرادهکهنوج - مرکزشهر - کوچه بهشتی 12 - بلوار بهشتی - پلاک 1,044 - طبقه همکف1
مجید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهنوجمجید اقتداریکهنوج ، حیدرآباد مرکزی ، بلوار خلیج فارس ، بن بست شماره 24 ، 1 ، پلاک 316 ، طبقه همکف ، واحد 11
علی احمدی نژاد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهنوجعلی احمدی نژادکهنوج - شهرک آزادگان - کوچه عقیل - بلوار خلیج فارس - طبقه همکف2
اپاراتی خضری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهنوجعلی خضری پورقرائیکهنوج ، بل بهشتی ، کوچه بهشتی 3 ، بلوار بهشتی ، 1 ، پلاک 428 ، طبقه همکف ، واحد 138
آپاراتی و بالانس رزچین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهنوجزهرا خانه زرکهنوج ، شیخ آباد ، خیابان سمیه ، بلوار بهشتی ، 1 ، پلاک 1,268 ، طبقه همکف ، واحد 116
آپاراتی سیمابه خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهنوجابراهیم سیمابهفاریاب - بلوار امام خمینی - خیابان پاسداران - بلوار امام خمینی - طبقه همکف33
اکبری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهنوجمحمدامین سالاری خالصکهنوج - شهرک آزادگان - کوچه آب و فاضلاب - بلوار خلیج فارس - طبقه همکف16
علی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهنوجاصغر دیناروندکهنوج : بلوار شهید بهشتی69
کردستانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهنوجرحمان دولت کردستانیکهنوج : بلوار شهید بهشتی چهار راه ثبت احوال32
مدرن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهنوجمحمد پاگداریکهنوج »: فاریاب روبرو ایستگاه کهنوج59
آپاراتی سیمابه خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهنوجمراد سیمابهفاریاب گروه 410
نخلستان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهنوجامیر شهابی رابریکهنوج : نخلستان8
پارسیان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهنوجحمزه تاجیککهنوج : فاریاب گروه 114
کهور نارنجک خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهنوجغلامرضا ارژنگیکهنوج : بلوار شهید بهشتی جنب ترمینال12
جهان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهنوجمیثم دانشمند صوغانیکهنوج میدان شهید شهسواری نبش بلوار سید احمد خمینی20
زابلی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهنوجمدانی زابلی طرادهکهنوج : بلوار شهید بهشتی جنب قالیشوئی بهار31
لطف الهی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهنوجاحمد لطف الهیکهنوج بلوار شهید بهشتی17
عابدزاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهنوجمحمود عابدزادهکهنوج : فاریاب گروه 1 خ شهید مصطفی خمینی (ره )9