واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جیرفت ( سبزواران ) به تعداد 67 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
مارزی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جیرفت ( سبزواران )حسین مارزیجیرفت ، امام ، خیابان موسی صدر ، بلوار امام ، طبقه همکف14
بحراسمانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جیرفت ( سبزواران )رضا بهرآسمانی مهنی نژادجیرفت ، شهرداری ، کوچه گیلانی ، خیابان وحدت ، طبقه همکف1
صداقت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جیرفت ( سبزواران )مصطفی سالاری چمکجیرفت ، 7 تیر ، کوچه شرقی 3 ، خیابان 7 تیر شرقی ، طبقه همکف0
ناصر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جیرفت ( سبزواران )ناصر افضلی گروهجیرفت ، ابومسلم شمالی ، کوچه ابومسلم شمالی 1 ، خیابان ابومسلم شمالی ، طبقه همکف1
کواروئی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جیرفت ( سبزواران )ناصر کواروئیجیرفت ، شهرک رجائی ، خیابان حسینیه ، بلوار امام ، طبقه همکف40
زادسر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جیرفت ( سبزواران )امین زادسرجیرفت ، صاحب آباد ، کوچه صاحب آباد2 ، خیابان صاحب آباد ، طبقه همکف1
بالانس معین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جیرفت ( سبزواران )معین پورکریمی راینیجیرفت ، شهرداری ، خیابان وحدت ، بلوار هلیل ، طبقه همکف0
انوش خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جیرفت ( سبزواران )انوش بدوی دلفاردجیرفت ، کلرود ، کوچه محمد ، کوچه امیری ، طبقه همکف10
ماهان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جیرفت ( سبزواران )حامد سعیدی گراغانیجیرفت ، شهرک شهبدبهشتی ، کوچه تیرگری ، کوچه خیبر30 ، طبقه همکف238
سالاری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جیرفت ( سبزواران )جعفر سالاری چمکجیرفت ، بلوار شهدا ، کوچه رسالت 6 ، خیابان رسالت ، طبقه همکف90
وطنخواه خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جیرفت ( سبزواران )محمد امین وطنخواهقرنی شرقی روبرو مرکز بهداشت 00
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جیرفت ( سبزواران )حامد سالاری چمکقرنی شرقی 0 01
بغلانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جیرفت ( سبزواران )حسن بغلانیکلرود پایین تر از پمپ بنزین 01
بشکار خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جیرفت ( سبزواران )مرتضی بشکارجاده بلوک روستایی کو گوئیه 092
محمدفیوج باغبابوئیه رسته : آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جیرفت ( سبزواران )محمد فیوج باغبابوئیهچیرفت -درب بهشت 0 06
حجت الله امیری دوماری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جیرفت ( سبزواران )حجت الله امیری دوماریچهارراه امور آب قدیم 0 0 02
عادل اقتدار نژاد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جیرفت ( سبزواران )عادل اقتدار نژادامبیر کبیر 0 0 06
طاهره شجاع الدینی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جیرفت ( سبزواران )طاهره شجاع الدینیخیابان کهوروئیه انقلاب روبروی خانه بهداشت 05
مسلم گروهی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جیرفت ( سبزواران )مسلم افضلی گروهچهارراه کلینیک اول - 0 02
نظام رحیمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جیرفت ( سبزواران )نظام رحیمیمدرس 0 0 0128