واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ورامین به تعداد 35 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
خدمات تایر کریمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ورامینداریوش کریمی ورامین خیابان شهید بهشتی بعد از مسجد جامع نبش کوچه تابنده265
آپاراتی منصوری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ورامینطیبه منصوریورامین - امرآباد - کوچه حاج حسین شیرکوند - خیابان شهید مزدرانی - پلاک 301 - طبقه همکف14
آپاراتی قاسمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ورامینکامران قاسمیعبدل آباد - روستای بهنام پازوکی جنوبی - محله عبدل آباد - کوچه کشاورز - خیابان حسینیه - پلاک 25 - طبقه همکف15
آپاراتی تقی زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ورامینحسن تقی زاده حصاریورامین - ورامین - میدان امام خمینی - خیابان 15 خرداد - پلاک 304 - طبقه همکف24
تعویض روغنی داریوش خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ورامینداریوش فعلیورامین ، خیرآباد ، بلوار تهران ورامین ، خیابان تهران ورامین ، طبقه همکف16
آپاراتی تاجیک خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ورامینابوالفضل بوبه زادورامین ، ورامین ، خیابان شهید رجایی جنوبی ، خیابان ابرار ، طبقه همکف9
اتو سرویس تاجیک خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ورامینمحمدرضا خادم شمسخواجه ولی سفلی ، محله خواجه ولی سفلی ، خیابان اصلی ، خیابان غربی ، طبقه همکف16
اتوسرویس رضا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ورامینسیدرضا حسینیخورین ، خورین ، خیابان بطرف خورین ، خیابان اصلی خورین ، طبقه همکف12
آپاراتی علیدوستی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ورامینغلام علی عرب علیدوستیورامین بلوار امام رضا مقابل بیمارستان مفتح48
آپاراتی نوری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ورامینمحمدرضا نوریورامین - امرآباد - کوچه حاج حسین شیرکوند - خیابان شهید مزدرانی - پلاک 317 - طبقه همکف38
آپاراتی مهدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ورامینمهدی قاسمی رحمانلوورامین - امرآباد - خیابان شهید شیرودی - کوچه 16متری شهدای تاجیک - پلاک 3 - طبقه همکف6
آپاراتی امیدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ورامینامیر امیدی فردورامین - امرآباد - خیابان آزادگان - خیابان جانبازان - پلاک 16 - طبقه همکف9
آپاراتی قشقائی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ورامینابوطالب قشقائی نوروزیورامین - چوب بری - میدان رازی - خیابان دانشگاه - پلاک 62 - طبقه همکف4
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ورامینجمیله زینلی ده رجبیورامین - امرآباد - میدان دانشجو - خیابان شهید مزدرانی - پلاک 217 - طبقه همکف4
آپاراتی مجتبی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ورامینمجتبی ادکانیورامین - امرآباد - خیابان اندیشه - خیابان معلم - پلاک 70 - طبقه همکف7
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ورامینصفرعلی فردانیورامین - شهرک مدرس - خیابان اصلی - خیابان تهران ورامین - طبقه همکف84
آپاراتی سید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ورامینسیدمحمود حسینیورامین - ورامین - خیابان شهید رجایی - خیابان شهید بهشتی - پلاک 545 - طبقه همکف41
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ورامینامیرهوشنگ خادم شمسورامین - سکینه بانو - خیابان سکینه بانو - کوچه شهید مهدی قیاسی - پلاک 10 - طبقه همکف17
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ورامینکاظم تقی زاده حصاریورامین - ورامین - میدان رازی - خیابان شهید بهشتی - پلاک 695 - طبقه همکف4
آپاراتی بشیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ورامینمنصور بشیری کورعباسلوورامین - گل تپه - بلوار تهران ورامین - خیابان تهران ورامین - طبقه همکف25
برچسب ها :

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک ماهدشت

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک اسلام شهر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک اندیشه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک بهارستان

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک بومهن

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک تهران

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک جاجرود

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک دماوند

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک رباط کریم

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک رودهن

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک شمیرانات

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک شهر ری

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک شهریار

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک فشم

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک فیروزکوه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک قدس

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک قرچک

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک قیامدشت

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک لواسان

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک ملارد

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک مهرشهر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک میگون

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک نسیم شهر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک هشتگرد

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک واوان

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک ورامین

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک پاکدشت

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک پردیس

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک پرند

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک پیشوا

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک چهاردانگه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک کهریزک