واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنقر به تعداد 3 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی عارف خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنقرعارف کرمیسنقر - امامزاده - خیابان میرزای شیرازی - خیابان شهید رجایی - پلاک 38 - طبقه همکف0
آپاراتی و پنچر گیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنقرمحسن پرویزی پورسنقر ، امامزاده ، کوچه حافظ ، خیابان شهیدمدنی ، پلاک 58 ، طبقه همکف10
شریفی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنقرحسین شریفیسنقر ، 44 دستگاه ، کوچه شاهد ، خیابان عمار یاسر ، طبقه همکف0