واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دالاهو به تعداد 1 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی مریدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دالاهومصطفی مریدیکرندغرب ، شهرک مشاغل ، خیابان شهرک مشاعل ، خیابان 12 متری ، طبقه همکف11