واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جوانرود به تعداد 7 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
پنچرگیری زارعی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جوانرودعثمان زارعیجوانرود - شهرک کارکنان - کوچه اول - کوچه محمد آهسته - طبقه اول - واحد 114
پنچرگیری سبحانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جوانرودهادی سبحانیناحیه کارگاهی ناحیه کارگاهی 010
آپاراتی محمودی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جوانرودمحمد محمودیجوانرود ، باباجانی ، خیابان شافعی ، کوچه وحدت 35 ، طبقه همکف6
پنچر گیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جوانرودهادی سبحانیناحیه کارگاهی اول شهرک صنعتی16
پنچرگیری محمدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جوانرودشهاب محمدیناحیه کارگاهی اول ورودی خیابان اصلی13
پنچر گیری سبحانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جوانرودمهدی سبحانیناحیه کارگاهی خ اصلی16
پنچر گیری مرادی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جوانرودتورج مرادیشهرک صنعتی کوچه دوم10