واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کنگاور به تعداد 7 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تعویض روغنی کاظم کیانی علی آبادی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کنگاورکاظم کیانی علی آبادیکرمانشاه کنگاور شهرک صنعتی خیابان اول یا خیابان سمت چپ 245
آپاراتی فرزین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کنگاورفرزاد افشارانیکنگاور - بلوار انقلاب - نبش کوچه بیست و شش - . - . - طبقه همکف1
آپاراتی فیروزبخت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کنگاوراحمد فیروزبختکنگاور ، بلوار انقلاب ، سه راهی همدان ، . ، . ، پلاک . ، طبقه اول ، واحد .8
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کنگاورمصطفی عبدالملکیجنب پمپ بنزین دبیر منش37
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کنگاورمصطفی عبدالملکیبلوار انقلاب روبروی تالار رز50
اپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کنگاورمحمدرحیم رحمن ابادیروبرو اداره راه17
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کنگاوراکبر حسین آبادیبلوار انقلاب نرسیده به میدان بسیج22