واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنقر و کلیایی به تعداد 11 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
ندارذد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنقر و کلیاییمحمد غياثي قروهخ فلسطين28
آپاراتي حسام خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنقر و کلیاییحجت اله فرهنگيانخ اقبال لاهوري كوچه 17 شهريور25
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنقر و کلیاییكرم خدا حشمتيانسنقر خيابان شهيد مدني19
آپاراتی و پنچر گیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنقر و کلیاییمحمد فرحناکیمیدان ایت الله معبدی جاده سطر چپ جنب تراشکاری مهدوی19
آپاراتی و پنچر گیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنقر و کلیاییناصر فعله گریخیابان 20 متری سیلو پایین تر از مصالح فروشی ایران10
پنچر گیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنقر و کلیاییشعبان فولادیخیابان سلمان فارسی روبرو ی فرمانداری11
بالانس چرخ و لاستیک فروشی میلاد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنقر و کلیاییعلی اکبر غیاثیخیابان اقبال لاهوری پایین تر از اداره پست11
باطری سازی ایران خودرو خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنقر و کلیاییابراهیم حیدریانخیابان اقبال لاهوری پائين تر از اداره پست22
آراپاتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنقر و کلیاییکرم خدا حشمتیانسنقر خیابان شهید خیابان کوی حافظ کوی مولوی پلاک 1430
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنقر و کلیاییمحسن حشمتیانشهرستان سنقر خیابان سید کوی سه متری اول پلاک 2529
آپاراتي حشمتيان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سنقر و کلیاییعلي حشمتیانسه راهي سيلو - بنبست اول پلاك 2530