واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاه به تعداد 176 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی نیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهشیرین نیریکرمانشاه - دانشکده کشاورزی - میدان (کیهانشهر) - بلوار شیخ فاضل تونی - طبقه همکف0
آپاراتی قیطاسی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهصدیق قیطاس ده چراغیکرمانشاه - اربابی - کوچه شهید اسرافیل سروران - بلوار کشاورز - پلاک 95 - طبقه اول0
تعویض روغنی رضا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهکیانوش یاوریکرمانشاه - شهرک دانش - کوچه (4متری) - خیابان (18 متری) - طبقه همکف0
اپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهناصر آفتاب سوارکرمانشاه - پارک شیرین - خیابان (ناصری) - خیابان شهیدآیت اله محمدعلی آل آقا - طبقه همکف0
اتوسرویس بعثت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهمهدی خوشخوکرمانشاه - شهرک بعثت فاز1 - کوچه سوم - خیابان شهیدبهرام فلاح - طبقه همکف35
آپاراتی علی کرمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهعلی رضا علی کرمیکرمانشاه - شهرک معلم - کوچه دوازدهم - بلوار رودکی - طبقه همکف15
آپاراتی فریبرز خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهفریبرز اعظمی کاشانتوئیکرمانشاه - مسکن - کوچه شهید احمدسیمرغی - بلوار شهید صیاد شیرازی - طبقه همکف0
آپاراتی افشین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهافشین مهدی آبادیکرمانشاه - بهار - خیابان 10 متری - بلوار بهارستان - طبقه همکف0
آپاراتی محمد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهمحمد رحمانیکرمانشاه - مسیرنفت - بلوار عشایر - خیابان (30متری طالقانی) - پلاک 62 - طبقه همکف0
آپاراتی عبدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهستار عبدیکرمانشاه - سنجابی - خیابان کارگر - بلوار عشایر - پلاک 6 - طبقه همکف0
آپاراتی خموشی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهیاسر خموشیکرمانشاه - چقامیرزافاز2ش محرابی - خیابان بهارستان - خیابان گلپونه - طبقه همکف0
آپاراتی چراغی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهعلی اصغر چراغیکرمانشاه - شهرک تعاون سمت غربی - کوچه بهار 3 - بلوار شهیدیحیی شمشادیان - طبقه همکف0
آپاراتی یاری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهسهیل یاریکرمانشاه - نقلیه بهداشت - کوچه 118[یکصدوهجده] - خیابان نقلیه - طبقه همکف88
پنچرگیری مومنی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهمجتبی مومنیخ سیدجمال الدین نرسیده به چهارراه خ سید جمال الدین 011
رینگ و لاستیک امیر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهامیر مهری گلم کبودیکرمانشاه ، شهرک شهید نجفی ، خیابان ((گومه ای)) ، بلوار قائم ، طبقه همکف54
پنچرگیری حسینی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهسید حسن حسینیوکیل آقا خ 45 متری رجائی مقابل مسجد0
پنچرگیری سعیدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهابراهیم سعیدیبلوار دولت آباد روبروی شرکت راهسازی عمران ایران115
پنچرگیری مرادی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهفتح اله مرادیبلوار شهید بهشتی روبروی پمپ بنزین16
پنچرگیری ماهیدشت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهعلی اصغر چهره پاکنقلیه بهداشت روبروی بیمارستان امام خمینی (ره)0
پنچرگیری سروری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهکرم سروریچهارراه جوادیه بطرف میدان امام خمینی (ره)29