واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاه به تعداد 240 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تعویض روغنی کاظم کیانی علی آبادی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهکاظم کیانی علی آبادیکرمانشاه کنگاور شهرک صنعتی خیابان اول یا خیابان سمت چپ 253
آپاراتی رحمتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهمصیب رحمتی چشمه شفیعخ کمربندی روبروی نانوایی ملکی 00
آپاراتی کرمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهمصیب کرمی پایین آبیخ امام کمربندی جنب خ شهدا 029
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهنامدار فتحیجاده قصر شیرین ندارد 01
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهیحیی خزلیخ:شهید رجائی ندارد 00
آپاراتی نیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهشیرین نیریکرمانشاه - دانشکده کشاورزی - میدان (کیهانشهر) - بلوار شیخ فاضل تونی - طبقه همکف0
آپاراتی فرزین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهفرزاد افشارانیکنگاور - بلوار انقلاب - نبش کوچه بیست و شش - . - . - طبقه همکف1
آپاراتی قیطاسی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهصدیق قیطاس ده چراغیکرمانشاه - اربابی - کوچه شهید اسرافیل سروران - بلوار کشاورز - پلاک 95 - طبقه اول0
تعویض روغنی رضا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهکیانوش یاوریکرمانشاه - شهرک دانش - کوچه (4متری) - خیابان (18 متری) - طبقه همکف0
اپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهناصر آفتاب سوارکرمانشاه - پارک شیرین - خیابان (ناصری) - خیابان شهیدآیت اله محمدعلی آل آقا - طبقه همکف0
اتوسرویس بعثت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهمهدی خوشخوکرمانشاه - شهرک بعثت فاز1 - کوچه سوم - خیابان شهیدبهرام فلاح - طبقه همکف36
آپاراتی علی کرمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهعلی رضا علی کرمیکرمانشاه - شهرک معلم - کوچه دوازدهم - بلوار رودکی - طبقه همکف16
آپاراتی فریبرز خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهفریبرز اعظمی کاشانتوئیکرمانشاه - مسکن - کوچه شهید احمدسیمرغی - بلوار شهید صیاد شیرازی - طبقه همکف0
آپاراتی افشین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهافشین مهدی آبادیکرمانشاه - بهار - خیابان 10 متری - بلوار بهارستان - طبقه همکف0
آپاراتی فیروزبخت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهاحمد فیروزبختکنگاور ، بلوار انقلاب ، سه راهی همدان ، . ، . ، پلاک . ، طبقه اول ، واحد .8
آپاراتی محمد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهمحمد رحمانیکرمانشاه - مسیرنفت - بلوار عشایر - خیابان (30متری طالقانی) - پلاک 62 - طبقه همکف0
آپاراتی عبدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهستار عبدیکرمانشاه - سنجابی - خیابان کارگر - بلوار عشایر - پلاک 6 - طبقه همکف0
آپاراتی خموشی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهیاسر خموشیکرمانشاه - چقامیرزافاز2ش محرابی - خیابان بهارستان - خیابان گلپونه - طبقه همکف0
آپاراتی چراغی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهعلی اصغر چراغیکرمانشاه - شهرک تعاون سمت غربی - کوچه بهار 3 - بلوار شهیدیحیی شمشادیان - طبقه همکف0
تعویض روغنی سعیدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانشاهفرشاد سعیدیبلوار راه کربلا جنب پمپ بنزین 01