واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بویراحمد (یاسوج) به تعداد 68 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
پنچرگیری و آپارات امیرعلی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بویراحمد (یاسوج)اسلامیمهریان.بین مهر9و11.روبروی داروخانه دکتر صادقی282
پنچرگيري حسيني خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بویراحمد (یاسوج)علی داد حسینیبلوار امام خمینی 50متر بالاتر 062
نظري خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بویراحمد (یاسوج)امین نظری60متری امام خمینی نبش گلستان 9 05
دژاکام خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بویراحمد (یاسوج)سجاد دژاکامتل خسرو - روستای سررودجنوبی - ندارد - خیابان فرعی 14 تل خسرو - بلوار شهید هرمزپور - طبقه همکف6
بشیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بویراحمد (یاسوج)حسین بشیریسفیدارمرکزی - روستای سپیدار - ندارد - خیابان آزادی - خیابان 10متری[شهیدعبدالعظیم علی پور] - طبقه همکف194
دهقان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بویراحمد (یاسوج)مجید دهقانیانیاسوج - نجف اباد - خیابان ارمان - بلوار شهیدهرمزپور - طبقه همکف1
زمانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بویراحمد (یاسوج)علی زمانی پوربرزآبادکردلاغری - روستای سررودجنوبی - ندارد - کوچه (لوله بتنی زیعمی ) - خیابان ( نقاره خانه ) - طبقه همکف119
قربانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بویراحمد (یاسوج)اردشیر قربانی کوشکیاسوج - شاهد - بلوار عدل - بلوار شهید مطهری - طبقه اول20
برزین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بویراحمد (یاسوج)سرخاب برزین مقدممادوان - روستای مهریان - خیابان شهید قاسم مهریان - بلوار شهید مصطفی بخشیان - طبقه همکف9
رستمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بویراحمد (یاسوج)بهروز رستمیان تلزالییاسوج - شاهد - خیابان شاهد 18 [شهید رهام بهرامی اصل] - بلوار شهید مطهری - طبقه همکف1
آرانیان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بویراحمد (یاسوج)عارف آرانیانیاسوج - چهارراه عالیوند - بلوار انقلاب - بلوار امام خمینی(ره) - طبقه همکف81
شایسته خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بویراحمد (یاسوج)محسن نگین تاجیمادوان - روستای مادوان سفلی - خیابان شهداء - بلوار شهید علی حسین رضایی - طبقه همکف8
سواره خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بویراحمد (یاسوج)پیران سوارهیاسوج - شاهد - خیابان شاهد 20 [ شهید خداداد حسینی ] - بلوار شهید مطهری - پلاک 474 - طبقه همکف7
غیورمنشیان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بویراحمد (یاسوج)عادل غیورمنشیانمادوان - مادوان علیا - خیابان امام خمینی - بن بست رسالت - طبقه همکف4
فهیمی پور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بویراحمد (یاسوج)علی فهیمی پوریاسوج - شاهد - خیابان شاهد 18 [شهید رهام بهرامی اصل] - بلوار شهید مطهری - پلاک 527 - طبقه همکف1
حسینی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بویراحمد (یاسوج)اسلام حسینییاسوج - اکبراباد - خیابان امیر کبیر سوم - بلوار شهید محمد عزیزی - طبقه همکف52
پنجرگیری پرند خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بویراحمد (یاسوج)رضا پرندیاسوج - گلستان - کوچه (3 متری) - خیابان گلستان 6 [شهید محمد خرسندیان ] - پلاک 8 - طبقه همکف600
افشاری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بویراحمد (یاسوج)سعیده هزاردستانیاسوج ، شاهد ، خیابان شاهد24[شهیدیارمحمدحسینی مطلق] ، بلوار معاد ، طبقه همکف1
زارعی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بویراحمد (یاسوج)حمید زارعییاسوج ، مصلی ، خیابان (16متری مصلی) ، بلوار جمهوری اسلامی ، پلاک 70 ، طبقه همکف1
قنبری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بویراحمد (یاسوج)خیرالله قنبری میلاسییاسوج ، شاهد ، خیابان شاهد 14 [ شهیدهدایت رکنی ] ، بلوار عدل ، طبقه همکف3