واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه و بویر احمد به تعداد 118 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
پنچرگیری و آپارات امیرعلی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه و بویر احمداسلامیمهریان.بین مهر9و11.روبروی داروخانه دکتر صادقی282
چنچرگیری بمونی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه و بویر احمدکرم اله بمونیلنده امام خمینی 02
تعویض روغنی قربانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه و بویر احمدجمعه قربانیلنده امام خمینی 05
آپاراتی بهور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه و بویر احمدحمید بهوردیشموک ندارد 023
آپاراتی روحیان پور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه و بویر احمدایلخاس روحیان پوردیشموک ندارد 052
آپاراتی کرمعلی جمالی نیک خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه و بویر احمدکرمعلی جمالی نیکدیشموک ندارد 08
آپاراتی اندرزیان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه و بویر احمدروح اله اندرزیانمذکو پارسی ندارد 010
پنچرگيري حسيني خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه و بویر احمدعلی داد حسینیبلوار امام خمینی 50متر بالاتر 062
نظري خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه و بویر احمدامین نظری60متری امام خمینی نبش گلستان 9 05
تعویض روغنی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه و بویر احمدسید حسین حجازی دهاقانیبلوار ولیعصر - روبروی ترمینال100
دژاکام خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه و بویر احمدسجاد دژاکامتل خسرو - روستای سررودجنوبی - ندارد - خیابان فرعی 14 تل خسرو - بلوار شهید هرمزپور - طبقه همکف6
بشیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه و بویر احمدحسین بشیریسفیدارمرکزی - روستای سپیدار - ندارد - خیابان آزادی - خیابان 10متری[شهیدعبدالعظیم علی پور] - طبقه همکف196
دهقان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه و بویر احمدمجید دهقانیانیاسوج - نجف اباد - خیابان ارمان - بلوار شهیدهرمزپور - طبقه همکف1
زمانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه و بویر احمدعلی زمانی پوربرزآبادکردلاغری - روستای سررودجنوبی - ندارد - کوچه (لوله بتنی زیعمی ) - خیابان ( نقاره خانه ) - طبقه همکف119
قربانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه و بویر احمداردشیر قربانی کوشکیاسوج - شاهد - بلوار عدل - بلوار شهید مطهری - طبقه اول20
برزین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه و بویر احمدسرخاب برزین مقدممادوان - روستای مهریان - خیابان شهید قاسم مهریان - بلوار شهید مصطفی بخشیان - طبقه همکف9
رستمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه و بویر احمدبهروز رستمیان تلزالییاسوج - شاهد - خیابان شاهد 18 [شهید رهام بهرامی اصل] - بلوار شهید مطهری - طبقه همکف1
آرانیان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه و بویر احمدعارف آرانیانیاسوج - چهارراه عالیوند - بلوار انقلاب - بلوار امام خمینی(ره) - طبقه همکف81
شایسته خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه و بویر احمدمحسن نگین تاجیمادوان - روستای مادوان سفلی - خیابان شهداء - بلوار شهید علی حسین رضایی - طبقه همکف8
سواره خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه و بویر احمدپیران سوارهیاسوج - شاهد - خیابان شاهد 20 [ شهید خداداد حسینی ] - بلوار شهید مطهری - پلاک 474 - طبقه همکف8