واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دلفان ( نور آباد ) به تعداد 9 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
اتحادیه صنفی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دلفان ( نور آباد )صيدعلي كرميان طلائينورآباد ، منصورآباد ، خیابان 16متری بهشتی ، بلوار شهید بهشتی ، طبقه همکف3
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دلفان ( نور آباد )فریبا یحیی بیگینورآباد - منصورآباد - کوچه صدف 6[شهید برا گجر علی پور] - بلوار شهید بهشتی - طبقه همکف0
آپاراتی لطفی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دلفان ( نور آباد )کرم رضا لطفینورآباد - منصورآباد - خیابان 16متری شهید بهشتی - بلوار شهید بهشتی - طبقه همکف2
پنچر گیري خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دلفان ( نور آباد )برانازارحيدريان اسدآبادي13آبان1499
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دلفان ( نور آباد )علی فتح دوستیان فتح ابادیخ 24 متری طالقانی نرسیده به پارک شکوفه38
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دلفان ( نور آباد )صفر علی یعقوب زادهخ 24 متری طالقانی جنب دبستان طالقانی37
آپاراتي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دلفان ( نور آباد )كرمرضا لطفيبلوار شهيد بهشتي روبهروي نيروي انتظامي كوچه شهيد احمدي40
آپاراتي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دلفان ( نور آباد )صيد علي كرميان طلائيبلوار شهيد بهشتي اول خ- معلم37
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دلفان ( نور آباد )زینعلی علی زادهروستای هفت چشمه45