واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سلسله ( الشتر ) به تعداد 14 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی نورایی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سلسله ( الشتر )حسین نورایی مطلقالشتر - عادل آباد - کوچه کهمان 1 - کوچه کهمان 4 - طبقه همکف4
آپاراتی حسنوند خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سلسله ( الشتر )محمد حسنوندالشتر - پیرکه - خیابان ((کانال)) - بلوار ولایت - طبقه همکف4
آپاراتی حسنوند خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سلسله ( الشتر )بهرام حسنوندالشتر - طالقانی - خیابان آیت اله طالقانی - خیابان پاسدار - طبقه همکف26
آپاراتی کاکولوند خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سلسله ( الشتر )شیرمحمد کاکولوندالشتر ، طرهانی ، کوچه ((کاکولوند)) ، خیابان شهید مبشر ، طبقه همکف2
آپاراتی کاکولوند خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سلسله ( الشتر )حمید کاکولوندالشتر ، طرهانی ، کوچه ((کشاورزی)) ، کوچه شهید جهانبخش احمدی ملک آباد ، طبقه همکف23
پنچرگیری سعید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سلسله ( الشتر )عباس فرخی تملیهفیروز آباد ، جهاد ، کوچه بهارستان1{شهی سید ولی فتحی} ، بن بست ((فتحی)) ، طبقه همکف4
پنچر گیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سلسله ( الشتر )علی منوچهریالشتر ، طالقانی ، خیابان طالقانی ، خیابان 12 متری دادگستری ، طبقه همکف2
آپاراتی میرزاپور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سلسله ( الشتر )محمدحسین میرزاپورالشتر ، سپاه ، خیابان کمربندی ، خیابان رحیمی ، طبقه همکف4
یاسرسعیدی زاده رسته : آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سلسله ( الشتر )یاسر سعیدی زادهبلوار ولایت جنب پل پیرکه -4
آپاراتي كاكولوند خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سلسله ( الشتر )عبدالحسن كاكولوندخيابان كلانتريروبروي بانك ملي23
پنجر گیری و آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سلسله ( الشتر )سردار چراغی ملک ابادخ شهید مبشر23
اپراتی هادی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سلسله ( الشتر )علی طاهر خرم ابادیالشترخ کلانتری روبروی ترمینال الشتروفیروزاباد57
اپراتی امیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سلسله ( الشتر )علی امیریخیابان کهمان58
آپارتي جوانمرد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سلسله ( الشتر )فرشاد جوانمردالشتر خيابان آيت الله كاشاني شرقي جنب نيروي انتظامي23