واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در پل دختر به تعداد 2 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در پل دخترمصطفی حیدریپلدختر ، کوی پاسداران ، میدان بسیج ، بلوار خلیج فارس ، طبقه همکف5
پنچرگیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در پل دخترمحمد لطفیپلدختر ، ثبت احوال ، میدان بسیج ، بلوار خلیج فارس ، طبقه همکف3