واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بابل به تعداد 50 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی محمد کاسبیان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بابلمحمد کاسبیانبابل - بابل - کمربندی شرقی - مقابل بانک خون - طبقه همکف6
آپاراتی اکبری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بابلجواد اکبریبابل - موزیرج - جنب ارشاد 23 - بلوار آیت الله خامنه ای - طبقه همکف0
آپاراتی کیائی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بابلمحمدیار کیائی درونکلادرون کلاشرقی ، بابل - بخش بابلکنار ، روستای درونکلا شرقی ، جنب آلومینیوم کاری برادران کیائی ، پلاک 973 ، طبقه همکف14
آپاراتی نیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بابلقاسم نیری آهنگرخ کشاورز انتهای بلوار نبش پور گنجی چهل و ششم 00
آپاراتی آرامش خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بابلبهرام حسن پور وقفیخیابان موزیرج روبروی ارشاد هجده 00
آپاراتی طبری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بابلحسینعلی غلامی تبارطبریموزیرج مقابل بانک ملت 0 00
تعویض روغن یعقوبی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بابلعلیرضا یعقوبیبخش بابلکنار روستای درازکلا 00
آپاراتی محمودی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بابلرمضان محمودیموزیرج ارشاد 16 00
آپاراتی سراجی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بابلفرامرز سراجیبابل ، بابل - ، کمربندی غربی - ، بین توحید 31 و 32 ، پلاک 184 ، طبقه همکف0
آپاراتی رحمنی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بابلغلامعلی رحمنی حمزه کلائیبابل ، تختی ، کوچه حر 7[گلنوش 2] ، خیابان تختی شرقی ، طبقه همکف0
آپاراتی نیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بابلقاسم نیری آهنگرخیابان کشاورز انتهای بلوار نبش پور گنجی جهل وششم 021
رینگ اسپرت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بابلعباس شاهکلائیبابل ، بابل - موزیرج جنوبی ، مقابل درویش ، جنب بانک صادرات ، طبقه همکف0
آپاراتی شمال خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بابلمحمود عباسعلی نژادموزیرجیبابل - بابل - - موزیرج - مقابل چوبفروشی مدنی - طبقه همکف0
آپاراتی اسی اسپرت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بابلاسماعیل تیموریان عزیزیبابل ، بابل - پشت آرامگاه معتمدی ، 50 متر داخل بلوار شهید نژاد اکبر ، آپاراتی اسی اسپرت ، طبقه همکف0
مهدی پور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بابلروح الله مهدی پورپیچاپیجاکلا - روستای کاری پی - ندارد - خیابان بیجی کلا - خیابان سه راه - طبقه اول0
آپاراتی شعبانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بابلمحمد شعبانی کمانگرروشن آباد - روستای گنج افروز - بابل - خیابان گنج افروز - روشن آباد - مقابل روشن 31 - آپاراتی شعبانی - طبقه همکف0
آپاراتی رضا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بابلابوالفضل سری مازندرانیبابل ، بابل ، کمربندی غربی - نرسیده به چهارراه ظرابپوری ، مقابل آژانس گل ، طبقه همکف0
آپاراتی خلیل نژاد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بابلنقی خلیل نژاد امیریشهر امیرکلا خ امام مقابل شهرک فاطری60
عباسعلی پذیرفته خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بابلعباسعلی پذیرفتهبابل کمربندی شرقی جنب اتحادیه درودگران75
آپاراتی اسلام خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بابلقربانعلی گاوزنیبابل خ شریعتی مقابل اداره جهادسازندگی34
برچسب ها :

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک آمل

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک امیرکلا

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک ایزدشهر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک بابل

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک بابلسر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک بندپی

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک بهشهر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک بهنمیر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک تنکابن

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک جویبار

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک دودانگه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک رامسر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک رستم کلاه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک رویان

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک زیرآب

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک ساری

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک سرخ رود

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک سلمان شهر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک سوادکوه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک سیمرغ

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک شیرگاه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک عباس آباد

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک فریدون کنار

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک قائم شهر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک محمودآباد

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک مرزن آباد

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک مياندرود

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک نشتارود

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک نظارت براصناف مرکز استان

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک نمک آبرود

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک نور

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک نوشهر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک نکا

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک پل سفید

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک چالوس

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک چاکسر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک چمستان

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک چهاردانگه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک کجور

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک کلارآباد

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک کلاردشت

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک کیاکلا

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک گلوگاه