واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قائم شهر به تعداد 136 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
اپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قائم شهریوسف بخشیقایمشهر خیابان کفشگرکلاروبروی عدالت ۳۱314
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قائم شهرمحمدرضا ایمانی برنجستانکیقائم شهر ، بلوار شهید مهدوی ، (کمربندی غربی) ، بعد از عبور ملک کلا ، طبقه همکف3
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قائم شهرحامد شعبانی قادیکلائیقائم شهر ، بلوار شهیدان سادات نیا ، (نرسیده به پل سیاهرود) ، مقابل کارخانه قند خطیر ، طبقه همکف0
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قائم شهرهادی خانجانی شیرخوارکلائیقائم شهر ، بلوار شهیدان سادات نیا ، (بعد از بهار نارنج 12) ، 100 متر مانده به مسجد رسول ، طبقه همکف0
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قائم شهریاشا رشیدی تلوکیقائم شهر ، بلوار شهیدان سادات نیا ، (کمربندی شمالی) ، جنب هتل مازرون ، طبقه همکف0
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قائم شهررمضان کهنسال کفشگریقائم شهر ، بلوار پهلوان بهداد سلیمی ، (بعد از تالار ماسوله) ، جنب اولین پل عابر پیاده ، طبقه همکف0
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قائم شهرمحمدرضا قربانی نقیبیمتان کلا ، خیابان آیت الله صالحی مازندرانی ، (خیابان تهران) ، بعد از دور برگردان تالار پشت جنب تالار فانوس ، طبقه همکف93
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قائم شهرسیده فاطمه اسدی اجائیچفت سر ، خیابان کوچکسرا ، (بعد از روستای هردورود، روستای چفت سر) ، مقابل کوچه قائم 3 ، طبقه اول0
آپاراتی پدر و پسر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قائم شهرمهران آقاجانیقائم شهر ، شریعتی ، بلوار آیت الله صالحی مازندرانی ، کوچه البرز 51[شکوفه] ، طبقه همکف0
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قائم شهرمرتضی فقانیسراج کلاپائین ، خیابان بابل ، (محور جاده بابل به قائمشهر) ، نرسیده به عبور جاده نظامی جنب کوچه ولی عصر ، طبقه همکف0
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قائم شهرموسی طاهری خنکداریمتان کلا ، بلوار آیت الله صالحی مازندرانی ، (ولی آباد) ، جنب تکیه چهارده معصوم (ع) ، طبقه همکف0
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قائم شهرمحسن ابراهیمی کفشگریقائم شهر ، خیابان شهید بهشتی ، (کفشگرکلا) ، مقابل عدالت 15 ، طبقه همکف20
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قائم شهرسیدعلی حسینی نژادروشنیقائم شهر ، کمربندی ، کوچه بهارنارنج 29 ، بلوار کمربندی شهیدان سادات نیا ، طبقه همکف0
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قائم شهرمریم رضائی کارمزدیمچه بن ، بلوار آیت الله صالحی مازندرانی ، نرسیده به هفت تن ، نبش روستای نبی آباد ، طبقه همکف0
آپاراتی علی زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قائم شهرحسینعلی علی زاده عباس آبادیقائم شهر ، امام ، بلوار شهیدان خنکدار ، جنب کوی اتحاد ، طبقه همکف21
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قائم شهررمضان سلمان زاده واسکسیمچه بن ، بلوار آیت الله صالحی مازندرانی ، هفت تن ، (نبی آباد) ، طبقه همکف ، واحد .0
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قائم شهرمیثم اسمعیلیسراج کلاپائین ، بلوار شهید موسی رحیمی ، (بعد از پل تلار) ، 50 متر مانده به کوچه بعثت ، طبقه همکف2
آ‍‍پاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قائم شهریارعلی قاسمی خانقاهیقائم شهر ، خیابان آیت الله صالحی مازندرانی ، نبش البرز 60 ، (مقابل اداره آبیاری) ، طبقه همکف20
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قائم شهرمهناز کاظمی پائین افراکتیقائم شهر ، بلوار شهیدان سادات نیا ، پل سیاه رود ، جنب شهرک برق ، طبقه همکف0
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قائم شهرعلی اکبر عزیزی کوچکسرائیقائم شهر ، بلوار شهیدان سادات نیا ، مقابل مسجد الرسول ، جنب عبور کوچکسرا ، طبقه همکف0
برچسب ها :

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک آمل

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک امیرکلا

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک ایزدشهر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک بابل

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک بابلسر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک بندپی

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک بهشهر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک بهنمیر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک تنکابن

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک جویبار

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک دودانگه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک رامسر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک رستم کلاه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک رویان

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک زیرآب

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک ساری

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک سرخ رود

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک سلمان شهر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک سوادکوه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک سیمرغ

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک شیرگاه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک عباس آباد

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک فریدون کنار

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک قائم شهر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک محمودآباد

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک مرزن آباد

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک مياندرود

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک نشتارود

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک نظارت براصناف مرکز استان

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک نمک آبرود

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک نور

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک نوشهر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک نکا

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک پل سفید

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک چالوس

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک چاکسر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک چمستان

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک چهاردانگه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک کجور

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک کلارآباد

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک کلاردشت

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک کیاکلا

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک گلوگاه