واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آشتیان به تعداد 2 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی کریمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آشتیانمهدی کریمیآشتیان خ جمهوری12
تعمير موتور ميرايي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آشتیانسيد عباس ميراييآشتيان ـ خيابان جمهوري اسلامي7