واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خنداب به تعداد 2 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی سلیمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خندابداود سلیمیخنداب - خیابان طالقانی - کوچه انصار - خیابان بهشتی - پلاک 55 - طبقه همکف62
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خندابداود صحرائیطورگیر ، جاده اصلی ، خیابان اصلی ، طبقه همکف0