واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ساوه به تعداد 35 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی حسین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ساوهحسین تمیمی توان دشتیساوه ، کردها ، کوچه وحدت ( بهشتی 15) ، بلوار شهیدبهشتی ، طبقه همکف19
آپاراتی نوروزی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ساوهداریوش نوروزیمیدان شهرداری ابتدای ولیعصر شرقی 391762
آپاراتی تمیمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ساوهامیرحسین تمیمی تواندشتیخیابان شریعتی ندارد 3918615
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ساوهحسن ارجمندی نوریمیدان آزادی جنب بانک صادرات 3914662
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ساوهمحمد دلبربلوار آزادی ندارد 391596
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ساوهمحسن پرندیکمربندی همدان خیابان بهزیستی 391461
بارز خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ساوهعلی اصغر مردانهکمربندی همدان ندارد 391461
سرویس فرهاد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ساوهاسماعیل حقانیقوچ امام ، خیابان اصلی ، کوچه بی نام ، طبقه همکف0
آپاراتی نوروزی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ساوهداریوش نوروزیساوه میدان شهرداری ابتدای ولیعصر شرقی35
فروشگاه لاستیک قائم خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ساوهامیر حسین تمیمی تواندشتیساوه خیابان شریعتی نرسیده به میدان فلسطین41
آپاراتی دلبر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ساوهمحمد دلبرساوه بلوار آزادی روبروی هتل قدس54
آپاراتی ارجمندی نوری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ساوهحسن ارجمندی نوریساوه بلوار ازادی پشت بانک صادرات ازادی36
خدمات لاستیک رسولی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ساوهجواد رسولی نوریساوه بلوار آزادی نرسیده به سراهی بیمارستان چمران58
آپاراتی تابع خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ساوهمحمد علی تابعساوه بالاتر از میدان آزادی بین آزادی 10 و 1242
آپاراتی ملک لو خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ساوهعلی ملک لوساوه خیابان هفت تیر شرقی کوی شهید بهشتی33
آپاراتی پرندی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ساوهمحسن پرندیساوه خیابان بهزیستی نبش رجایی 233
لاستيك و اپارات پارسيان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ساوهسيد مرتضي حسينيخيابان امير كبير كوچه جاويد غربي46
اپاراتي عباس خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ساوهعباس جوكار نوريساوه بالاتر از ميدان ازادي بين ازادي 5و7 جنب ساندويچ بهشت23
اپاراتي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ساوهرسول اسحاقيبلوار ازادي عبدل اباد روبروئ ايست بازرسي57
اپاراتي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ساوهابوالفضل كارگر نعمتيشهر غرق اباد خ امام نبش خيابان دانش40