واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خمین به تعداد 3 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
اتوسرویس خرمدشت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خمینشمس اله صالحیقورچی باشی - پایین - خیابان مدرس[1] - بلوار امام خمینی - طبقه اول3
آپاراتی صفدری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خمینقدرت اله صفدریمیشیجان علیا - روستای صالحان - میشیجان علیا - کوچه گلستان[3] - خیابان امام رضا(ع) - طبقه همکف7
سعید محمدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خمینسعید محمدیخ طالقانی11