واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کمیجان به تعداد 11 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کمیجانمحمد حسینیکمیجان خیابان 19بهمن 12319
اپاراتی و تعویض روغن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کمیجانعلی صفدر غلامحسینیمیلاجرد خ شهدا خ شهدا 04
آپاراتي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کمیجانعلی اکبر اسفندانی بزچلوئیروستای اسفندان روستای اسفندان 3883
آپاراتی عبداللهی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کمیجانابراهیم عبداللهیاسفندان ، کوچه زمین ، کوچه محمدکلوانی ، طبقه همکف0
آپاراتي محمودي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کمیجانعلي صفدر محموديميلاجرد- خيابان شهداء روبروي نمايشگاه33
آپاراتی جلولی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کمیجانعباسعلی جلولیشهرستان کمیجان شهر میلاجرد خیابان مهدیه129
آپاراتی مهدوی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کمیجانحمید رضا مهدویشهرستان کمیجان خ امام بالاتر از ترمينال6
آپاراتي بهادري خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کمیجانرجبعلي بهادريكميجان بلوار همدان9
رادياتور سازي حسني خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کمیجانمحمد حسنيكميجان خيابان 19بهمن - روبروي مسجد4
آپاراتي اسفنداني خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کمیجانعلي اكبر اسفنداني بزچلوئيروستاي اسفندان2
اپاراتي اتابكي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کمیجانمحمد اتابكيشهرستان كميجان شهر ميلاجرد خيابان شهدا3