واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرکزی به تعداد 122 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی حسین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرکزیحسین تمیمی توان دشتیساوه ، کردها ، کوچه وحدت ( بهشتی 15) ، بلوار شهیدبهشتی ، طبقه همکف19
اتوسرویس خرمدشت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرکزیشمس اله صالحیقورچی باشی - پایین - خیابان مدرس[1] - بلوار امام خمینی - طبقه اول3
آپاراتی صفدری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرکزیقدرت اله صفدریمیشیجان علیا - روستای صالحان - میشیجان علیا - کوچه گلستان[3] - خیابان امام رضا(ع) - طبقه همکف7
آپاراتی نوروزی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرکزیداریوش نوروزیمیدان شهرداری ابتدای ولیعصر شرقی 391762
آپاراتی تمیمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرکزیامیرحسین تمیمی تواندشتیخیابان شریعتی ندارد 3918615
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرکزیحسن ارجمندی نوریمیدان آزادی جنب بانک صادرات 3914662
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرکزیمحمد دلبربلوار آزادی ندارد 391596
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرکزیمحسن پرندیکمربندی همدان خیابان بهزیستی 391461
بارز خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرکزیعلی اصغر مردانهکمربندی همدان ندارد 391461
لاستیک سعید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرکزیابوالفضل حسنیفتح شیاکو شیاکو 771919
آپاراتي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرکزیمحمد حسینیکمیجان خیابان 19بهمن 12318
اپاراتی و تعویض روغن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرکزیعلی صفدر غلامحسینیمیلاجرد خ شهدا خ شهدا 04
آپاراتي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرکزیعلی اکبر اسفندانی بزچلوئیروستای اسفندان روستای اسفندان 3882
آپاراتی غیاثی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرکزیحسین غیاث آبادی فراهانیفراهان - روستای غیاث آباد0
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرکزیحمیدرضا جودکیشهباز - هفته - بلوار امام علی - خیابان شکوفه - طبقه همکف0
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرکزیطیبه شریفی دره مرادیجهانگیری جهانگیری 47651
فروشگاه لاستیک اتوبان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرکزیمهدی سلطانیاراک خ جهانگیری جنب غذاپزی بهشت 1
لاستیک پاریزان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرکزیغلامرضا ابراهیمی فخاریادبجو انوری 3193125
خدمات تیوپ لس خسروبیگی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرکزیمحمدرضا بزره کیاراک ، جاده فراهان ، جاده (کمربندی جدید) ، بلوار امام زاده محمدعابد ، طبقه همکف5
آپاراتی چقایی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرکزیمحمد چقائیاراک - مدرس - خیابان شهیددوست محمدی - خیابان 15 خرداد - گاراژ تعمیرگاه جنرال سرویس - پلاک 47 - طبقه همکف - 27