واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسد آباد به تعداد 6 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
حامد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسد آبادحامد نرگسی دلاورجنت اباد - روستای سیدجمال الدین - ورودی روستا - خیابان بهشت زهرا - جاده (اسدآباد) - طبقه همکف9
محمدعلیبلندی رسته : آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسد آبادمحمدعلی بلندیجنت اباد ، خیابان محله بالای ابادی ، طبقه همکف2
آپاراتی علی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسد آبادروشن علی پژوتنروستای یوسف آباد66
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسد آبادصمد نجاتی وکیلروستای چنار علیا32
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسد آبادسیف الله علی زادهروستای وندرآباد45
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسد آبادمحمد علی قبادیبلوار جانبازان12