واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شیروان به تعداد 19 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپارانی اصغر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شیروانعلی اصغر دانائی مقدمامام رضا ع میدان معلم مام رضا 8471
اپاراتی شعبانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شیروانموسی شعبانیامام خمینی ره جنب مسجدالهی امام خمینی ره 6785
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شیروانجواد خدمتگزار کواکیکمربندی قدیم نبش سلمان فارسی 87
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شیروانمحمدابراهیم شعبانیخ امام رضا خ فلسطین 45026
آپاراتی امانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شیروانرضا امانی زیارتشیروان - آسیاب - خیابان جوادالائمه - بلوار هدایت - طبقه اول42
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شیروانمحمد روحيزیارت - امام خمینی - کوچه ((امام قلی کاظم نیا)) - بلوار امام خمینی - طبقه همکف6
خدمات آپاراتی قلی زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شیروانحجت جعفرقلی زاده بوانلوشیروان - شهرک آزادگان - کوچه (پمپ بنزین) - خیابان جاده بجنورد - طبقه همکف6
خدمات آپاراتی خان محمدی و قره کله خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شیروانمجید قره کله قوچانشیروان ، شهرک امام خمینی ، میدان امام علی ، جاده (شیروان بجنورد) ، طبقه همکف122
آپاراتی مندرجی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شیروانمجید مندرجیشیروان ، شهرک امام خمینی ، میدان امام علی ، جاده (شیروان بجنورد) ، طبقه همکف3
آپاراتی سید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شیروانسیدباقر کاظمی مقدمشیروان ، شهرک آزادگان ، کوچه (پمپ بنزین) ، خیابان جاده بجنورد ، طبقه همکف5
اسکندریان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شیروانمحمدرضا اسکندریانشیروان ، کوی کارمندان ، کوچه جوادالائمه28 [شهید اوغازیان 3] ، خیابان جوادالائمه ، طبقه همکف5
آپاراتی یاسر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شیروانیاسر قلیچیشیروان ، شهید کامیاب ، کوچه ابوذر غفاری 4 ، خیابان جهاد ، طبقه اول6
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شیروانمحمد خان محمدیشیروان ، شهرک آزادگان ، کوچه (پمپ بنزین) ، خیابان جاده بجنورد ، طبقه همکف6
آپاراتی آذری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شیروانسعید آذریخ استقلال استقلال 5 03
اپاراتی ابراهیمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شیرواناسداله ابراهیمیشیرکوه روستای جلو 030
اپاراتی رضا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شیروانعبدالرضا قربانپورسعدی روبروی فرهنگ وارشاد سعدی 29614
آپاراتی شعبانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شیروانموسی شعبانیجاده شیروان بجنورد جنب مسجد الهی41
لاستیک فروشی پرهیزکار خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شیروانمحمد حسین پرهیزکارخیابان شیروان بجنورد90
آپاراتی غفوری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شیروانجابر غفوریخیابان شهید همراهان84