واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در رازوجرکلان به تعداد 1 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی اسپورت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در رازوجرکلانسیدمرتضی نبویراز ، شهید کهندل ، کوچه نیایش ، بلوار امام خمینی غربی ، پلاک 214 ، طبقه همکف0