واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جاجرم به تعداد 4 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی حسن نیا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جاجرمغلامحسین حسن نیامصلی نبش مصلی 4 034
آپاراتي ميرزايي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جاجرمابراهيم ميرزاييبخش سنخواست روستاي کرف جنب مسجد جامع7
آهنگری اتومبیل خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جاجرمعلی اصغر بداغیخیابان مصلی14
آپاراتي خليلي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جاجرمحميد خليليگرمه - بلوار امام رضا - روبروي نمايندگي سايپا6