واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان شمالی به تعداد 126 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی طالبی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان شمالیفرشاد طالبی رادآشخانه ، سندیکا ، کوچه (فرعی اول امام رضا 1) ، کوچه امام رضا 1 ، طبقه دوم22
آپاراتی حسن نیا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان شمالیغلامحسین حسن نیامصلی نبش مصلی 4 034
اتو لوکس خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان شمالیعلی زارعبجنورد - بلوار شهدا - بلوار شهدا - بلوار استقلال - پلاک 190 - طبقه همکف10
آپاراتی پارسیان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان شمالیفرامرز عابدیبجنورد - بلوار معلم - کوچه قادر [معلم 11] - بلوار معلم - پلاک -211 - طبقه همکف5
آپاراتی ربانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان شمالیمحمد ربانیبجنورد - جوادیه - خیابان جوادالائمه - میدان جوادالائمه - پلاک -92 - طبقه همکف5
آپاراتی اطمینان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان شمالیامین اسکندریانبجنورد - کشتارگاه - خیابان (میدان مال) - خیابان رضوی - طبقه همکف6
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان شمالیسیدمجید فخرطهبجنورد - معصوم زاده - بزرگراه مدرس - خیابان معصوم زاده - پلاک 56 - طبقه همکف4
آپاراتی لنگری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان شمالیابراهیم لنگریبجنورد - بهارستان - بلوار گلستان[آیت اله هاشمی رفسنجانی] - میدان گلستان - طبقه همکف5
آپاراتی ربانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان شمالیبهمن ربانیبجنورد - بربرقلعه - خیابان صادقیه اول[خمینی 50_بجنوردی21] - بلوار امام خمینی غربی - پلاک 1,214 - طبقه همکف99
آپاراتی جدیدیان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان شمالیوحید جدیدیانبجنورد - جوادیه - کوچه شهید الفتی [جوادالائمه 9] - کوچه شهید هدایتی [جوادالائمه 7] - پلاک 35 - طبقه همکف1
آپاراتی دنا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان شمالیعلی سعیدی بیرزینل بکبجنورد - آزاد ده - کوچه شهید محدثی 9 - خیابان شهید محدثی - طبقه همکف4
آپاراتی مسعود خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان شمالیحسین خانلری محمدتقی بیکبجنورد - پیش دانشگاهی - خیابان جوادالائمه - بلوار شهدا - طبقه همکف6
آپاراتی عباس خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان شمالیعباسعلی پیلمبجنورد - آزاد ده - کوچه شهید محدثی 10 - بلوار رضوی - طبقه منفی 15
آپاراتی بلوار خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان شمالیمجید خداپناهبجنورد - خرمشهر - میدان خرمشهر - بلوار امام خمینی شرقی - پلاک 19 - طبقه همکف2
آپاراتی رحیمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان شمالیاسحاق رحیمیبجنورد - خیام - کوچه شهید علی نوری [شهدا 17] - بلوار شهدا - پلاک 289 - طبقه منفی 1190
آپاراتی جهان آرا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان شمالیعلی اصغر بقائی مقدمبجنورد - صفا - کوچه ش ابراهیمی[شریعتی 33_سلاخی 4] - خیابان شریعتی شمالی - پلاک -693 - طبقه همکف79
آپاراتی بلوار خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان شمالیابوالفضل خداپناهبجنورد - مدرس - کوچه شهیددلجویان[مدرس4_16متری اول10 - بزرگراه مدرس - پلاک 14 - طبقه همکف5
آپاراتی پیش رو خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان شمالیهادی نودهیبجنورد - نیروگاه - کوچه شهید محمدی [امام خمینی 39] - بلوار امام خمینی غربی - پلاک 1,419 - طبقه منفی 12
آپاراتی دنا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان شمالیوحید نودهیبجنورد - میدان مادر - میدان مادر - بلوار امام خمینی غربی - پلاک -1,063 - طبقه همکف194
آپاراتی زیانلو خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خراسان شمالیمحمد زیانلوبجنورد - کارگر - بلوار امام خمینی شرقی - خیابان شهید حسینی معصوم - پلاک 278 - طبقه همکف0