واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تفت به تعداد 7 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی یعقوبی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تفتسعید یعقوبیشهرک سفیدکوه ، شهرک سفیدکوه ، خیابان فاز دو شهرک صنعتی ، کوچه امدادتایر ، طبقه همکف7
آپاراتی یعقوبی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تفتسعید یعقوبیشهرک سفیدکوه ، شهرک سفیدکوه ، خیابان فاز دو شهرک صنعتی ، کوچه امدادتایر ، طبقه همکف3
علي مزنگي آپاراتي تفت علي آباد روستا عباس آباد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تفتعلي مزنگيتفت علي آباد روستا عباس آباد9
عليرضا رستگار فراشاه اپاراتي روستا اسلاميه جنب پاچنار خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تفتعليرضا رستگار فراشاهيزد - تفت - اسلاميه - خيابان اصلي20
مصطفي دهقان نيري آپاراتي نير خيابان امام خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تفتمصطفی دهقان نیرینیرخ امام خمینی21
محمد رضا خراساني آپاراتي تفت محله سرده كوي شهيد بهشتي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تفتمحمد رضا خراسانيتفت محله سرده كوي شهيد بهشتي9
آپاراتی علي (فلاح تفتی) خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تفتعلیرضا فلاح تفتیتفت خیابان 22 بهمن لب گودال13